ΔΕΕ υπόθ. C-518/2008, απόφ. της 15.4.2010 [Δικαιούχοι μετά το θάνατο του δημιουργού του έργου]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα. Δικαιούχοι μετά τον θάνατο του δημιουργού του έργου. Η Οδηγία 2001/84/ΕΚ δεν απαγορεύει εθνική διάταξη που προβλέπει ότι το δικαίωμα παρακολουθήσεως μπορεί να περιέλθει μόνο στους εκ του νόμου κληρονόμους του καλλιτέχνη και όχι σε κληροδόχους εκ διαθήκης.Fundacion Gala-Salvador Dali, Visual Entidad de Gestion de Artistas Plasticos (VEGAP) κατά Societe des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-Maria Bas Dali, Maria del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-Maria Busquets Bonet, Monica Busquets Bonet Απόφαση 1. Η υπό κρίση αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 6, παρ. 1, και 8, παρ. 2 και 3, της οδηγίας 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης (ΕΕ L 272, σ. 32). 2. j Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο εκδικάσεως διαφοράς μεταξύ, αφενός, του Fundacion Gala-Salvador Dali και της Visual Entidad de Gestion de Artistas Plasticos (στο εξής: VEGAP) και, αφετέρου, της Societe des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (στο εξής: ADAGP), καθώς και των Bonet Domenech, Bas Dali, Domenech Biosca, Domenech Biosca, Ana-Maria Busquets Bonet και Monica Busquets Bonet, μελών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.