Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Απόφαση 13/2011 [Χρήση συνδέσμων (links) για την παραπομπή σε ιστοσελίδα]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η τεχνική της «αντιγραφής/επικόλλησης» των δεδοµένων από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, σε αντίθεση µε την τεχνική της χρήσης υπερσυνδέσµων (links) για την παραποµπή στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής, ενέχει τον κίνδυνο τα υπό δηµοσίευση δεδοµένα να είναι ανακριβή και να τηρούνται δηµοσιευµένα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ’ όσο απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.Διατάξεις: άρθρα 2, 4, 5, 10 N 2472/1997 [...] Με τη µε αριθµ. πρωτοκόλλου της Αρχής .../22.1.2009 καταγγελία του και κατ’ ορθή εκτίµηση αυτής ο A έθεσε υπ’ όψιν της Αρχής ότι η εταιρία µε την επωνυµία «Forthnet ΑΕ» διατηρούσε αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της δεδοµένα προσωπικού του χαρακτήρα και συγκεκριµένα δεδοµένα (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό δελτίου ταυτότητας, βαθµοί) σχετικά µε τη συµµετοχή του σε γραπτό διαγωνισµό του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού το 2004, τα οποία δεν ήταν πλέον αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής. Προκειµένου να εξετάσει την ανωτέρω καταγγελία, η Αρχή απέστειλε στην εταιρία τις µε αριθµ. πρωτοκόλλου .../14.05.2010 και .../13.10.2010 επιστολές για διευκρινήσεις, µε τις οποίες ζητούσε να της γνωρίσει η καθής η καταγγελία την πολιτική της ως προς τις αναδηµοσιεύσεις (που περιέχουν προσωπικά δεδοµένα) στην ιστοσελίδα της. Συγκεκριµένα ζητούσε να της γνωρίσει: α) τη νοµική βάση της επεξεργασίας (αναδηµοσίευσης) των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.