ΔΕΕ υπόθ. C-461/2010, απόφ. της 19.4.2012 [Προσβολή αποκλειστικού δικαιώματος μέσω διαδικτύου. Αποκάλυψη ταυτότητας προσώπου](σημ. Ε. Βαγενά)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα -Επεξεργασία δεδομένων μέσω Διαδικτύου - Προσβολή απο-κλειστικού δικαιώματος - Ακουστικά βιβλία των οποίωνη πρόσβαση κατέστη δυνατή από διακομιστή FTP μέσω Δια-δικτύου με διεύθυνση ΙΡ χορηγηθείσα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου - Διαταγή προς τον φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου να κοινοποιήσει το όνομα και τη διεύθυνση του χρήστη της διευθύνσεως IP.Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Forlagsgrupp AB, Piratforlaget AB, Storyside AB κατά Perfect Communication Sweden AB Διατάξεις: άρθρα 3-5, 11 Οδηγίας 2006/24/ΕΚ, 8 Οδηγίας 2004/48/ΕΚ, Οδηγία 2002/58/ΕΚ Απόφαση 1. Η υπό κρίση αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 3 έως 5 και 11 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ (EE L 105, σελ. 54), καθώς και του άρθρου 8 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (EE L 157, σελ. 45, και διορθωτικό EE L 195, σελ. 16). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.