Ευρετήριo (Ιανουαρίου 2013)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το Διοικητικό Εφετείο, όταν δικάζει προσφυγές κατά προστίμων που επιβάλλουν ανεξάρτητες αρχές, έχει την εξουσία να ορίσει το προσήκον μέτρο, να τροποποιήσει τα πρόστιμα των ανεξάρτητων αρχών σε ένα εύλογο ύψος και δεν οφείλει να απαντήσει σε μη ουσιώδεις ισχυρισμούς. ΣτΕ 4137/2012 (Τμ. Δ΄),

σελ. 106.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ

Εφαρμογή του δικαίου αθεμίτου ανταγωνισμού λόγω χρησιμοποίησης από ανταγωνιστικό εκδοτικό οίκο του διασχηματισμού που διακρίνει τους αρχαιολογικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς άλλου εκδοτικού οίκου. ΕφΑθ 5316/2012 (Τμ. 15ο) (σημ. Ε. Βαγενά),

σελ. 64.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατάλογος γεγονότων μείζονος σημασίας: Γνώμη Γενικού Εισαγγελέα, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Γαλλία: Ρύθμιση CSA για τη μετάδοση σύντομων αθλητικών στιγμιοτύπων, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Η ικανοποίηση του ενδιαφέροντος του φίλαθλου κοινού για ειδησεογραφική τηλεοπτική μετάδοση στιγμιότυπων από ποδοσφαιρικούς αγώνες, Μελέτη Α. & Γ. Γεωργιάδης,

σελ. 6.

Ο όρος «διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος», για τις οποίες προβλέπεται δικαίωμα χρήσης στιγμιοτύπων από άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς πλην εκείνων που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης, περιλαμβάνει μόνο τους αγώνες των πέντε πρώτων βαθμολογικά ομάδων διότι αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, στην ανάδειξη του πρωταθλητή και των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. ΜΠρΠειρ 520/2013 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (σημ. Μ.-Θ. Μαρίνος),

σελ. 120.

Γεγονότα μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό αποτελούντα το αντικείμενο αποκλειστικού δικαιώματος τηλεοπτικής μεταδόσεως. Δικαίωμα προσβάσεως των τηλεοπτικών οργανισμών στα γεγονότα αυτά για τη μετάδοση σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας. ΔΕΕ υπόθ. C-283/2011, απόφ. της 22.1.2013 (σημ. Γ. Αναγνωσταράς),

σελ. 127.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Privacy by Design - Η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, Μελέτη Λ. Μήτρου,

σελ. 14.

Η ιδιωτικότητα ως πεδίο εμπορικής διαμάχης ΕΕ και ΗΠΑ, Μελέτη Σ. Τάσσης,

σελ. 46.

Η διαβίβαση δεδομένων κινήσεως από τον πάροχο των υπηρεσιών στον εκδοχέα των απαιτήσεών του αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επιτρέπεται προς τον σκοπό της εισπράξεώς τους, και την επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων από τον εν λόγω εκδοχέα, υπό τον όρο ότι ο εκδοχέας, καταρχάς, ενεργεί «υπό την εποπτεία» του παρόχου των υπηρεσιών, όσον αφορά την επεξεργασία αυτών καθεαυτών των δεδομένων, και ότι, δεύτερον, ο εν λόγω εκδοχέας επεξεργάζεται αποκλειστικώς τα αναγκαία για την είσπραξη των εκχωρηθεισών απαιτήσεων δεδομένα. ΔΕΕ υπόθ. C-119/2012, απόφ. της 22.11.2012,

σελ. 107.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Ευθύνη του δημοσιογράφου - παρουσιαστή για τη διάδοση ισχυρισμών τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, εφόσον ο τελευταίος φαίνεται να επιδοκιμάζει και να αποδέχεται τους ισχυρισμούς αυτούς. ΑΠ 751/2011 (Τμ. Α1΄),

σελ. 61.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - INTERNET

Σύγκλιση διαδικτύου και τηλεόρασης - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση, Επικαιρότητα,

σελ. 3.

Η αρχή της αναλογικότητας ως σταθμιστικός παράγοντας για την επιβολή κυρώσεων στις διαδικτυακές προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας - Με αφορμή την ΜΠρΑθ 4658/2012, Μελέτη Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη,

σελ. 33.

Η ιδιωτικότητα ως πεδίο εμπορικής διαμάχης ΕΕ και ΗΠΑ, Μελέτη Σ. Τάσσης,

σελ. 46.

Εφαρμογή άρθρου 64Α του Ν 2121/1993. Υποχρέωση ελληνικών εταιριών παροχής πρόσβασης σε ιστοσελίδες με παράνομα αναπαραχθέντα έργα ή/και παράνομης ανταλλαγής έργων να λάβουν συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα προκειμένου να παρεμποδίσουν την πρόσβαση των συνδρομητών τους στις ιστοσελίδες αυτές με τα συγκεκριμένα ονόματα πεδίου (domain name) και IP διευθύνσεις. ΜΠρΑθ 4658/2012,

σελ. 67.

Διαδικτυακή ζωντανή (ανα)μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών από τρίτο, πλην του αρχικού τηλεοπτικού φορέα. Live streaming κατ’ αίτηση. Μη ανάλωση του δικαιώματος. Προσδιοριστικά στοιχεία της έννοιας «παρουσίασης στο κοινό». Τρόπος (ανα)μετάδοσης διαφορετικός εκείνου της αρχικής παρουσίασης. ΔΕΕ υπόθ. C-607/2011, απόφ. της 7.3.2013 (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 80.

Οι Οδηγίες 2000/31/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ αποκλείουν να διατάξει εθνικός δικαστής έναν πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να θέσει σε λειτουργία σύστημα φιλτραρίσματος ικανό να εντοπίσει ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν μουσικά, κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα, επί των οποίων ο ενάγων διατείνεται ότι έχει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, με σκοπό να μπλοκάρει την προσβάλλουσα το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας θέση των εν λόγω έργων στη διάθεση του κοινού. ΔΕΕ υπόθ. C-360/2010,
απόφ. της 16.2.2012 (σημ. Μ. Σινανίδου),

σελ. 90.

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η ανταλλαγή αρχείων στο διαδίκτυο, ακόμα και σχετικά με υλικό που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και πραγματοποιείται για επικερδείς σκοπούς καλύπτεται από το δικαίωμα «λήψης και μετάδοσης πληροφοριών» του άρθρου 10 (ελευθερία της έκφρασης) ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 19.2.2013, υπόθ. Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden προσφ. Νο 40397/2012 (σημ. Μ.-Δ. Παπαδοπούλου),

σελ. 100.

Η χρήση του Διαδικτύου ως άυλο οικονομικό αγαθό ζωτικής σημασίας για την καθημερινή διαβίωση. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο αναγνώρισε δικαίωμα αποζημίωσης σε χρήστη του διαδικτύου λόγω διακοπής της σύνδεσής του για τρεις μήνες που οφειλόταν σε σφάλμα του παρόχου. BGH, Urteil v. 24.1.2013 III ZR 98/2012 (σημ. Θ. Τουτζιαράκη),

σελ. 111.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την προβολή και μόνο διαφημιστικών μηνυμάτων αστροπροβλέψεων από τηλεοπτικό σταθμό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται εκμετάλλευση των δεισιδαιμονιών των θεατών (άρθρο 4 Καν. ΕΣΡ 3/1991). Απαιτείται σύνδεση των μηνυμάτων αυτών με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και περαιτέρω αξιολόγησή τους από το ΕΣΡ. Ακυρώνεται κυρωτική σύσταση του ΕΣΡ. ΣτΕ 2495/2011 (Τμ. Δ΄) (σημ. Α. Οικονόμου),

σελ. 117.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)

ΕΣΡ: Νέα παράταση στη θητεία Προέδρου και μελών προκαλεί διαμαρτυρίες, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

ΕΣΡ: Η ΕΡΤ οφείλει να αναμεταδίδει ψηφιακά το Euronews, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Πρόσφατη νομολογία ΣτΕ επί αποφάσεων ΕΣΡ, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Τηλεοπτική εκπομπή. Μετάδοση σκηνών βίας. Η απλή επανάληψη του περιεχομένου διατάξεων που κρίθηκε ότι παραβιάστηκαν κατά την προβολή τηλεοπτικής σειράς, χωρίς όμως επαρκή ανάλυση του σεναριακού χώρου στην οποία εντάσσονταν οι εν λόγω σκηνές, και γενικότερα του είδους και της φύσεως της τηλεοπτικής σειράς, καθιστούν μη επαρκή την αιτιολογία χρηματικού προστίμου του ΕΣΡ. ΣτΕ 3019/2012 (Τμ. Δ΄),

σελ. 115.

Με την προβολή και μόνο διαφημιστικών μηνυμάτων αστροπροβλέψεων από τηλεοπτικό σταθμό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται εκμετάλλευση των δεισιδαιμονιών των θεατών (άρθρο 4 Καν. ΕΣΡ 3/1991). Απαιτείται σύνδεση των μηνυμάτων αυτών με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και περαιτέρω αξιολόγησή τους από το ΕΣΡ. ΣτΕ 2495/2011 (Τμ. Δ΄) (σημ. Α. Οικονόμου),

σελ. 117.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εφαρμογή του δικαίου αθεμίτου ανταγωνισμού λόγω χρησιμοποίησης από ανταγωνιστικό εκδοτικό οίκο του διασχηματισμού που διακρίνει τους αρχαιολογικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς άλλου εκδοτικού οίκου. ΕφΑθ 5316/2012 (Τμ. 15ο) (σημ. Ε. Βαγενά),

σελ. 64.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Γαλλία: Ελευθερία της έκφρασης σε δημόσιο χώρο, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ

Υποχρέωση παραγωγού υπαγόμενων στο άρθρο 18 του Ν 2121/1993 τεχνικών μέσων πρόσφορων για ελεύθερη αναλογική και ψηφιακή αναπαραγωγή έργων ήχου και εικόνας απέναντι σε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τη συνολική αξία των αναλογικών και ψηφιακών υλικών φορέων που είναι πρόσφοροι για την αναπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων (ήχου και εικόνας) προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εύλογη αμοιβή άρθρου 18 παρ. 3 του Ν 2121/1993. ΜΠρΑθ 2365/2013 (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων),

σελ. 79.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η διαβίβαση δεδομένων κινήσεως από τον πάροχο των υπηρεσιών στον εκδοχέα των απαιτήσεών του αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επιτρέπεται προς τον σκοπό της εισπράξεώς τους, και την επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων από τον εν λόγω εκδοχέα, υπό τον όρο ότι ο εκδοχέας, καταρχάς, ενεργεί «υπό την εποπτεία» του παρόχου των υπηρεσιών, όσον αφορά την επεξεργασία αυτών καθεαυτών των δεδομένων, και ότι, δεύτερον, ο εν λόγω εκδοχέας επεξεργάζεται αποκλειστικώς τα αναγκαία για την είσπραξη των εκχωρηθεισών απαιτήσεων δεδομένα. ΔΕΕ υπόθ. C-119/2012, απόφ. της 22.11.2012,

σελ. 107.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)

Νέα διάταξη για τη δημοσιοποίηση ονομάτων υπόπτων στα ΜΜΕ, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διαβουλεύσεις για την ελευθερία και την πολυφωνία των ΜΜΕ και την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΠΙ)

Υποχρέωση παραγωγού υπαγόμενων στο άρθρο 18 του Ν 2121/1993 τεχνικών μέσων πρόσφορων για ελεύθερη αναλογική και ψηφιακή αναπαραγωγή έργων ήχου και εικόνας απέναντι σε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τη συνολική αξία των αναλογικών και ψηφιακών υλικών φορέων που είναι πρόσφοροι για την αναπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων (ήχου και εικόνας) προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εύλογη αμοιβή άρθρου 18 παρ. 3 του Ν 2121/1993. ΜΠρΑθ 2365/2013 (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων),

σελ. 79.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ελλάδα: Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου, Επικαιρότητα,

σελ. 4.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Υποχρέωση ελληνικών εταιριών παροχής πρόσβασης σε ιστοσελίδες με παράνομα αναπαραχθέντα έργα ή/και παράνομης ανταλλαγής έργων να λάβουν συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα προκειμένου να παρεμποδίσουν την πρόσβαση των συνδρομητών τους στις ιστοσελίδες αυτές με τα συγκεκριμένα ονόματα πεδίου (domain name) και IP διευθύνσεις. ΜΠρΑθ 4658/2012,

σελ. 67.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσβαση σε on-line περιεχόμενο, Επικαιρότητα,

σελ. 4.

Η αρχή της αναλογικότητας ως σταθμιστικός παράγοντας για την επιβολή κυρώσεων στις διαδικτυακές προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας - Με αφορμή την ΜΠρΑθ 4658/2012, Μελέτη Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη,

σελ. 33.

Εφαρμογή άρθρου 64Α του Ν 2121/1993 που ενσωματώνει πρόβλεψη Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών (παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου), οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού δικαιώματος. ΜΠρΑθ 4658/2012,

σελ. 67.

Διαδικτυακή ζωντανή (ανα)μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών από τρίτο, πλην του αρχικού τηλεοπτικού φορέα. Live streaming κατ’ αίτηση. Μη ανάλωση του δικαιώματος. Προσδιοριστικά στοιχεία της έννοιας «παρουσίασης στο κοινό». Τρόπος (ανα)μετάδοσης διαφορετικός εκείνου της αρχικής παρουσίασης. ΔΕΕ υπόθ. C-607/2011, απόφ. της 7.3.2013 (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 80.

Οι Οδηγίες 2000/31/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ αποκλείουν να διατάξει εθνικός δικαστής έναν πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να θέσει σε λειτουργία σύστημα φιλτραρίσματος ικανό να εντοπίσει ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν μουσικά, κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα, επί των οποίων ο ενάγων διατείνεται ότι έχει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, με σκοπό να μπλοκάρει την προσβάλλουσα το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας θέση των εν λόγω έργων στη διάθεση του κοινού. ΔΕΕ υπόθ. C-360/2010,
απόφ. της 16.2.2012 (σημ. Μ. Σινανίδου),

σελ. 90.

H καταδίκη για προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω παράνομης αναπαραγωγής και παρουσίαση στο κοινό υλικού που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (αναπαραγωγή και ανέβασμα από τρεις φωτογράφους φωτογραφιών από επίδειξη μόδας σε μια ιστοσελίδα μόδας στο διαδίκτυο) θεωρείται επέμβαση στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, όπως διασφαλίζεται στο άρθρο 10 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 10.1.2013, υπόθ. Αshby Donald and others v. France προσφ. Νο 36769/2008 (σημ. Μ.-Δ. Παπαδοπούλου),

σελ. 98.

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η ανταλλαγή -ή η δυνατότητα να επιτρέπεται σε τρίτους η ανταλλαγή- αρχείων στο διαδίκτυο, ακόμα και σχετικά με υλικό που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και πραγματοποιείται για επικερδείς σκοπούς καλύπτεται από το δικαίωμα «λήψης και μετάδοσης πληροφοριών» του άρθρου 10 (ελευθερία της έκφρασης) ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 19.2.2013, υπόθ. Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden προσφ. Νο 40397/2012 (σημ. Μ.-Δ. Παπαδοπούλου),

σελ. 100.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς: Ζητήματα κυριότητας και διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, Μελέτη Ε. Σταματούδη,

σελ. 26.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προσβολή της τιμής ως έκφανσης της προσωπικότητας. Δημοσίευση επικριτικού άρθρου σε εφημερίδα. Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για πολιτικό πρόσωπο, που υποδηλώνουν την ύπαρξη ειδικού σκοπού εξύβρισης. ΑΠ 707/2012 (Τμ. Α2΄),

σελ. 58.

Ευθύνη του δημοσιογράφου - παρουσιαστή για τη διάδοση ισχυρισμών τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, εφόσον ο τελευταίος φαίνεται να επιδοκιμάζει και να αποδέχεται τους ισχυρισμούς αυτούς. ΑΠ 751/2011 (Τμ. Α1΄),

σελ. 61.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Η ικανοποίηση του ενδιαφέροντος του φίλαθλου κοινού για ειδησεογραφική τηλεοπτική μετάδοση στιγμιότυπων από ποδοσφαιρικούς αγώνες, Μελέτη Α. & Γ. Γεωργιάδης,

σελ. 6.

Ευθύνη του δημοσιογράφου - παρουσιαστή για τη διάδοση ισχυρισμών τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, εφόσον ο τελευταίος φαίνεται να επιδοκιμάζει και να αποδέχεται τους ισχυρισμούς αυτούς. ΑΠ 751/2011 (Τμ. Α1΄),

σελ. 61.

Διαδικτυακή ζωντανή (ανα)μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών από τρίτο, πλην του αρχικού τηλεοπτικού φορέα. Live streaming κατ’ αίτηση. Μη ανάλωση του δικαιώματος. Προσδιοριστικά στοιχεία της έννοιας «παρουσίασης στο κοινό». Τρόπος (ανα)μετάδοσης διαφορετικός εκείνου της αρχικής παρουσίασης. ΔΕΕ υπόθ. C-607/2011, απόφ. της 7.3.2013 (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 80.

Τηλεοπτική εκπομπή. Μετάδοση σκηνών βίας. Η απλή επανάληψη του περιεχομένου διατάξεων που κρίθηκε ότι παραβιάστηκαν κατά την προβολή τηλεοπτικής σειράς, χωρίς όμως επαρκή ανάλυση του σεναριακού χώρου στην οποία εντάσσονταν οι εν λόγω σκηνές, και γενικότερα του είδους και της φύσεως της τηλεοπτικής σειράς, καθιστούν μη επαρκή την αιτιολογία χρηματικού προστίμου του ΕΣΡ. ΣτΕ 3019/2012 (Τμ. Δ΄),

σελ. 115.

Με την προβολή και μόνο διαφημιστικών μηνυμάτων αστροπροβλέψεων από τηλεοπτικό σταθμό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται εκμετάλλευση των δεισιδαιμονιών των θεατών (άρθρο 4 Καν. ΕΣΡ 3/1991). Απαιτείται σύνδεση των μηνυμάτων αυτών με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και περαιτέρω αξιολόγησή τους από το ΕΣΡ. ΣτΕ 2495/2011 (Τμ. Δ΄) (σημ. Α. Οικονόμου),

σελ. 117.

Αναμετάδοση στιγμιοτύπων από «διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος». Ο όρος «διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος», για τις οποίες προβλέπεται δικαίωμα χρήσης στιγμιοτύπων από άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς πλην εκείνων που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης, περιλαμβάνει μόνο τους αγώνες των πέντε πρώτων βαθμολογικά ομάδων διότι αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, στην ανάδειξη του πρωταθλητή και των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. ΜΠρΠειρ 520/2013 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (σημ. Μ.-Θ. Μαρίνος),

σελ. 120.

Γεγονότα μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό αποτελούντα το αντικείμενο αποκλειστικού δικαιώματος τηλεοπτικής μεταδόσεως. Δικαίωμα προσβάσεως των τηλεοπτικών οργανισμών στα γεγονότα αυτά για τη μετάδοση σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας. ΔΕΕ υπόθ. C-283/2011, απόφ. της 22.1.2013 (σημ. Γ. Αναγνωσταράς),

σελ. 127.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η ικανοποίηση του ενδιαφέροντος του φίλαθλου κοινού για ειδησεογραφική τηλεοπτική μετάδοση στιγμιότυπων από ποδοσφαιρικούς αγώνες, Μελέτη Α. & Γ. Γεωργιάδης,

σελ. 6.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση: προχωρά χωρίς σχεδιασμό, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

ΕΣΡ: Η ΕΡΤ οφείλει να αναμεταδίδει ψηφιακά το Euronews, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Σύγκλιση διαδικτύου και τηλεόρασης - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση, Επικαιρότητα,

σελ. 3.

Συνέδριο στην Κύπρο για τη συνδεδεμένη τηλεόραση, Επικαιρότητα,

σελ. 4.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

Γνωμοδότηση για την ορθή λειτουργία των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, Επικαιρότητα,

σελ. 3.

ΤΥΠΟΣ

Νέα διάταξη για τη δημοσιοποίηση ονομάτων υπόπτων στα ΜΜΕ, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Μεγάλη Βρετανία: Νέα ρυθμιστική αρχή για τον Τύπο, Επικαιρότητα,

σελ. 3.

Προσβολή της τιμής ως έκφανσης της προσωπικότητας. Δημοσίευση επικριτικού άρθρου σε εφημερίδα. Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για πολιτικό πρόσωπο, που υποδηλώνουν την ύπαρξη ειδικού σκοπού εξύβρισης. ΑΠ 707/2012 (Τμ. Α2΄),

σελ. 58.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Για πρώτη φορά κρίνοντας μια υπόθεση επί της ουσίας το ΕΣΔΑ κατέστησε σαφές ότι η καταδίκη για προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω παράνομης αναπαραγωγής και παρουσίαση στο κοινό υλικού που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (αναπαραγωγή και ανέβασμα από τρεις φωτογράφους φωτογραφιών από επίδειξη μόδας σε μια ιστοσελίδα μόδας στο διαδίκτυο) θεωρείται επέμβαση στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, όπως διασφαλίζεται στο άρθρο 10 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 10.1.2013, υπόθ. Αshby Donald and others v. France προσφ. Νο 36769/2008 (σημ. Μ.-Δ. Παπαδοπούλου),

σελ. 98.