ΔΕΕ υπόθ. C-170/2012, απόφ. της 3.10.2013 [Διεθνής δικαιοδοσία. Περιουσιακά δικαιώματα δημιουργού](σημ. Κ. Βόσσος)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ. Αναπαραγωγή και διάθεση, μέσω διαδικτυακού ιστοτόπου, υλικών φορέων που ενσωματώνουν προστατευόμενα έργα. Αγωγή αποζημίωσης. Καθορισμός του τόπου επελεύσεως της ζημίας. Πρόσφορο συνδετικό στοιχείο. Δυνατότητα πρόσβασης σε ιστότοπο από τους κατοίκους του κράτους της έδρας του επιληφθέντος δικαστηρίου. Συντρέχουσα δικαιοδοσία περισσότερων εθνικών δικαστηρίων.Peter Pinckney κατά KDG Mediatech AG, Διατάξεις: άρθρο 5 Καν. (ΕΚ) 44/2001 Απόφαση 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, σημείο 3, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2001, L 12, σ. 1, στο εξής: κανονισμός). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του Ρ. Pinckney, κατοίκου Γαλλίας, και της KDG Mediatech AG (στο εξής: Mediatech), εταιρίας με έδρα την Αυστρία, σχετικά με αγωγή αποζημίωσης λόγω φερόμενης προσβολής των δικαιωμάτων δημιουργού του Ρ. Pinckney εκ μέρους της εταιρίας αυτής. Το νομικό πλαίσιο Ο κανονισμός 3. Οι αιτιολογικές σκέψεις 2, 11, 12 και 15 του κανονισμού έχουν ως εξής: «(2) Ορισμένες διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων για τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι ουσιώδης η θέσπιση διατάξεων σχετικά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.