ΔΕΕ συνεκδ. υποθ. C-228 έως 232/2012 και C-254 έως 258/2012 απόφ. της 18.7.2013 [Όρια επιβολής διοικητικών τελών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες](σημ. Σ. Τάσσης)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΟΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Δεν αντιβαίνει στο άρθρο 12 της Οδηγίας 2002/20/EΚ ρύθμιση κράτους μέλους δυνάμει της οποίας οι επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυο ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταβάλλουν διοικητικής φύσεως τέλος προοριζόμενο να καλύψει το σύνολο των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η εθνική ρυθμιστική αρχή υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω τέλος προορίζεται να καλύψει αποκλειστικώς τις δαπάνες που σχετίζονται με τις σχετικές δραστηριότητες, ότι το σύνολο των εσόδων δεν υπερβαίνει το σύνολο των σχετικών με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες δαπανών και ότι το συγκεκριμένο τέλος κατανέμεται στις επιμέρους επιχειρήσεις κατά αντικειμενικό, διαφανή και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας τρόπο.Vodafone Omnitel NV (C-228/2012, C-231/2012 και C-258/2012), Fastweb SpA (C-229/2012 και C-232/2012), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/2012 και C-254/2012), Telecom Italia SpA (C-255/2012 και C-256/2012), Sky Italia srl (C-257/2012) κατά Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-228/2012 έως C-232/2012, C-255/2012 και C-256/2012), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/2012, C-232/2012 και C-257/2012), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/2012) Διατάξεις: άρθρο 12 Οδηγίας 2002/20/EΚ [...] Οι διαφορές των κύριων δικών και τα προδικαστικά ερωτήματα 15. Από το 1996 επί των παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην Ιταλία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.