ΔΕΚ Υπόθ. C- 33/2004 απόφ. 8.12.2005 [Τηλεπικοινωνίες] (σημ. Μ. Βαρελά)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2006, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ε.Κ. κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμ- βούργου Παράβαση κράτους μέλους. Τηλεπικοινωνίες. Οδηγία 97/33/EΚ. Άρθρο 7, παράγραφος 5. Υποχρέωση ελέγχου από ανεξάρτητο αρμόδιο φορέα της συμμορφώσεως των συστημάτων λογιστικής καταγραφής του κόστους και δημοσιεύσεως σχετικής δηλώσεως. Οδηγία 98/10/ΕΚ. Άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 2. Μη ορθή εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν όσον αφορά τον εκ μέρους της εθνικής ρυθμιστικής αρχής έλεγχο της συμμορφώσεως του συστήματος λογιστικής καταγραφής του κόστους και την ετήσια δημοσίευση σχετικής δηλώσεως. Παραδεκτό. Έννομο συμφέρον. Προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία. Δικαιώματα άμυνας. Οδηγίες 2002/19/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ. Μεταβατικές διατάξεις. Παράλειψη κρατών μελών να θεσπίσουν, εντός της προθεσμίας μεταφοράς Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, διατάξεις δυνάμενες να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα που επιδιώκει η εν λόγω Οδηγία. Υποδείγματα προσφοράς διασυνδέσεως. Το νομικό πλαίσιο Η κοινοτική νομοθεσία Το παλαιό κανονιστικό πλαίσιο – Η Οδηγία 97/33 [...] 2. Η Οδηγία 97/33 θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο της 1, κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση, εντός της Κοινότητας, της διασυνδέσεως τηλεπικοινωνιακών δικτύων και, ειδικότερα, της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, καθώς και της παροχής καθολικής υπηρεσίας σε περιβάλλον ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών. Κατά το άρθρο 2 της εν λόγω Οδηγίας, με τον όρο «διασύνδεση» νοείται η υλική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.