Δημοσίευση του ενοποιημένου καταλόγου μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 3α παράγραφος 2 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) (2003/C 183/03)*

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2006, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμφωνα με το άρθρο 3α παράγραφος 2 της Οδηγίας η Επιτροπή δημοσιεύει τουλάχιστον μία φορά ετησίως έναν ενοποιημένο κατάλογο των μέτρων που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη. Μέχρι τώρα δημοσιεύθηκαν τα μέτρα καθώς και οι νομοθετικές πράξεις σύμφωνα με τις οποίες έχουν ληφθεί τα μέτρα αυτά από τα ακόλουθα κράτη μέλη: 1. Ιταλία (ΕΕ C 277 της 30.9.1999, σ. 3, που τροποποιήθηκε με τη δημοσίευση ΕΕ C 208 της 20.7.2001, σ. 27) 2. Γερμανία (ΕΕ C 277 της 29.9.2000, σ. 4) 3. Ηνωμένο Βασίλειο (ΕΕ C 328 της 18.11.2000, σ. 2) 4. Αυστρία (ΕΕ C 16 της 19.1.2002, σ. 8) 5. Ιρλανδία (ΕΕ C 100 της 26.4.2003, σ. 12). Τα μέτρα που έλαβε η Δανία (δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 14 της 19.1.1999, σ. 6) ανακλήθηκαν με ισχύ από την 1.1.2002 (δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 45 της 19.2.2002, σ. 7). Συνοπτική παρουσίαση των συνδέσμων με τις πλήρεις δημοσιεύσεις των κειμένων για τα εκάστοτε μέτρα των κρατών μελών διατίθεται στον ιστοχώρο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/3bis/implement_de.htm Υποσημειώσεις 1. ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23. 2. ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60. * Βλ. σημ. Σ. Σταυρίδου στην ΠΕΚ υπόθ. Τ-33/2001, σελ. 108 επ. Ενοποιημένος κατάλογος των ληφθέντων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.