ΔΕΚ Υπόθ. C- 217/2004 απόφ 2. 5. 2006 [Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων & Πληροφοριών] (σημ. Μ. Βαρελά)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2006, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγ. Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ) 460/2004. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Επιλογή της νομικής βάσης. Νόμιμη η σύσταση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών επί τη βάσει του άρθρου 95 ΣυνθΕΚ, καθώς τόσο ο Οργανισμός, όσο και οι στόχοι και τα καθήκοντά του, ως προσδιορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό σύστασής του, αποτελούν μέτρα σχετικά με την προσέγγιση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το νομικό πλαίσιο Η γενική κοινοτική νομοθεσία 3. Η Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Mαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία πλαίσιο) (ΕΕ L 108, σ. 33), αποσκοπεί, σύμφωνα με το άρθρο της 1, παράγραφος 1, στη θέσπιση εναρμονισμένου πλαισίου για τη ρύθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών πόρων και υπηρεσιών. Καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και καθιερώνει ένα σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση της εναρμονισμένης εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την Κοινότητα. 4. Η κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει τα ηλεκτρονικά δίκτυα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες Οδηγίες (στο εξής: ειδικές Οδηγίες): – την Οδηγία 2002/19/ΕΚ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.