ΣτΕ 2856/2006 Τμ. Δ' * [Διακοπή ταινίας για μετάδοση διαφημίσεων]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 4/2006, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Ε. Νίκα, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Σεραφιανός, Β. Πανταζή, Πάρεδρος ΝΣΚ Διατάξεις: άρθρα 5, 6 ΠΔ 100/2000, Οδηγίες 97/36/ΕΚ, 89/552/ΕΟΚ Από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ 100/2000 προκύπτει ότι, εκτός από τον όρο να μεσολαβεί μεταξύ των διαφημιστικών διακοπών χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι λεπτών, δεν υπάρχει άλλη δέσμευση ως προς την κατανομή των διακοπών αυτών. Ακυρώνεται διοικητική κύρωση της συστάσεως για μη μετάδοση διαφημίσεων πριν συμπληρωθούν 45΄ από της ενάρξεως κινηματογραφικής ταινίας. [...] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. .../26.4.2005 αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα εταιρία, ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού «...», η διοικητική κύρωση της συστάσεως, με την προειδοποίηση επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων, όπως, για την μετάδοση διαφημίσεων προβαίνει σε διακοπή των κινηματογραφικών ταινιών μετά την συμπλήρωση σαράντα πέντε λεπτών (45΄) της ώρας από της ενάρξεως της ταινίας. 3. Επειδή, το ΠΔ 100/2000 (ΦΕΚ Α΄98), με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202), που τροποποίησε τις διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298) περί συντονισμού ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, ορίζει στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.