ΔΕΚ Υπόθ. C- 109/2003 απόφ. 25.11.2004 [Προσωπικά δεδομένα και τηλεφωνικοί κατάλογοι]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2005, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

KPN Telecom BV κατά Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) (προδικαστική) Τηλεπικοινωνίες. Οδηγία 98/10/EΚ. Ανοικτό δίκτυο στη φωνητική τηλεφωνία. Παροχή πληροφοριών σχετικών με τους συνδρομητές. Καθορισμός των τιμών. Στην υπόθεση αυτή το ΔΕΚ κλήθηκε να αποφανθεί επί προδικαστικών ερωτημάτων που έθεσε ενώπιόν του ανώτερο ολλανδικό δικαστήριο, κρίνον κατ’ έφεση. Εν προκειμένω ετίθοντο ζητήματα, σχετικά με την παροχή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις εκδόσεως τηλεφωνικών καταλόγων, ορισμένων πληροφοριών που αφορούσαν συνδρομητές του ολλανδικού παρόχου καθολικής υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας (της ΚΡΝ). Οι πληροφορίες αυτές εδίδοντο στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να προβούν στη σύνταξη τηλεφωνικών καταλόγων έντυπων αλλά και ηλεκτρονικών τους οποίους καταχώριζαν καταρχάς σε CD-ROM με σκοπό να τους τοποθετήσουν, στη συνέχεια, στο Διαδίκτυο. Σκεπτικό της απόφασης 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 6, παρ. 3 της Οδηγίας 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 1998, για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (ΕΕ 1998, L 101, σελ. 24, στο εξής: Οδηγία). 2. Η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαφοράς μεταξύ της KPN Telecom BV (στο εξής: KPN) και της Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (ανεξάρτητη αρχή προστασίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.