Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας: συνοπτική παρουσίαση

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2005, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πιερρίνα Κοριατοπούλου-Αγγέλη Δ.Ν., Δικηγόρος Η Οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Δ.Ι.) καλύπτει το σύνολο των δικαιωμάτων επί των αΰλων αγαθών, τα οποία αναγνωρίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις και την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους, δηλαδή περιλαμβάνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εφευρέσεις, σήματα, σχέδια και υποδείγματα, γεωγραφικές ενδείξεις, τεχνογνωσία, κ.λπ. Στόχος της Οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθετικών συστημάτων των κρατών-μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ισοδύναμο και ομοιογενές επίπεδο προστασίας της Δ.Ι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην εναρμόνιση των δικονομικών διατάξεων στην εσωτερική αγορά για την καταπολέμηση της πειρατείας και των απομιμήσεων με μηχανισμούς άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας, κάτι το οποίο αποτελεί και διεθνή δέσμευση των κρατών-μελών σύμφωνα με τη Συμφωνία ΤRIPs. 1. Αντικείμενο ρύθμισης Οι έως τώρα Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (στο εξής Δ.Ι.) αποσκοπούσαν στην εναρμόνιση θεμάτων ουσιαστικού δικαίου. Για πρώτη φορά με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ1 επιδιώκεται εναρμόνιση στο πεδίο των δικονομικών διατάξεων στο εσωτερικό της Ενωμένης Ευρώπης για την καταπολέμηση2 της πειρατείας και των απομιμήσεων3 με μηχανισμούς άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας. Ήδη η αναγκαιότητα ενιαίας αντιμετώπισης για την αποτελεσματική προστασία των αΰλων αγαθών αποτυπώνεται στον κοινοτικό Κανονισμό 1383/20034,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.