ΔΕΚ Υπόθ. C- 89/2004 απόφ. 2. 6. 2005 [Υπηρεσίες τηλεοπτικής μετάδοσης]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2005, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μediakabel BV κατά Commissariaat voor de Media Οδηγία 89/552/ΕΟΚ. Άρθρο 1, στοιχείο α΄. Υπηρεσίες τηλεοπτικής μεταδόσεως. Πεδίο εφαρμογής. Οδηγία 98/34/ΕΚ. Άρθρο 1, σημείο 2. Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Πεδίο εφαρμογής. Υπηρεσία που συνίσταται στην εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για το κοινό, δηλαδή σε ακαθόριστο αριθμό δυνητικών τηλεθεατών, στους οποίους μεταδίδονται συγχρόνως οι ίδιες εικόνες και η οποία δεν παρέχεται κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών, είναι υπηρεσία τηλεοπτικής μεταδόσεως. Η οπτική γωνία εκείνου ο οποίος παρέχει την υπηρεσία πρέπει να έχει προτεραιότητα στην ανάλυση της έννοιας της «υπηρεσίας τηλεοπτικής μεταδόσεως». Το γεγονός ότι ο αποδέκτης της υπηρεσίας μπορεί να επιλέξει την ώρα μετάδοσης και να παρακολουθήσει έναντι αμοιβής συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι λοιπές συνθήκες υπό τις οποίες ένα πρόσωπο παρέχει μια υπηρεσία, όπως η υπηρεσία «Filmtime», δεν αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την ένταξη της υπηρεσίας αυτής στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ούτε για την εκτέλεση της υποχρέωσης περί αφιερώσεως σε ευρωπαϊκά έργα του μεγαλύτερου ποσοστού του χρόνου εκπομπής. Σκεπτικό της απόφασης 1. Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 1, στοιχείο α΄, της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.