ΔΕΚ Υπόθ. C- 192/2004 απόφ. 14.7.2005 [Ραδιοφωνική μετάδοση φωνογραφημάτων]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 3/2005, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δικαίωμα του δημιουργού. Ραδιοφωνική μετάδοση φωνογραφημάτων. Εύλογη αμοιβή. Η ραδιοφωνική μετάδοση του προγράμματος της γαλλικής εταιρίας Lagard?re στη γαλλική επικράτεια μέσω δορυφόρου σε αναμεταδότες εγκατεστημένους στο γερμανικό έδαφος δεν αποτελεί «παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου», κατά την έννοια της Οδηγίας 93/83. Συνεπώς επιτρέπεται η αμοιβή για τη χρήση φωνογραφημάτων της Οδηγίας 92/100 να διέπεται και από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αναμεταδότης. Δεν είναι δυνατή η μονομερής αφαίρεση από την αμοιβή που οφείλεται στο κράτος εγκατάστασης της εταιρίας του ποσού που καταβάλει στο κράτος που είναι εγκατεστημένος ο αναμεταδότης. 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της Οδηγίας 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1992, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (ΕΕ L 346, σ. 61), καθώς και της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση (ΕΕ L 248, σ. 15). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της εταιρίας Lagard?re Active Broadcast, διαδόχου της Europe 1 communication SA (στο εξής:...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.