Β. Κονδύλης, Αποφάσεις της ΕΕΤΤ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2004, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Βασίλης Θ. Κονδύλης Δ.Ν., Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΕΕΤΤ Η ανάγκη διασφάλισης του ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα παροχής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οδήγησε την κατά νόμο αρμόδια προς τούτο ελληνική αρχή, την ΕΕΤΤ, να προβεί σε εξέταση της τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ για τη Σταθερή Τηλεφωνία, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα. Α. Καταρχάς, με τη σημαντικότατη απόφαση ΑΠ 299/46/24.11.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1925/24.12.2003), σχετική με τα «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2003 (με απολογιστικά στοιχεία 2001) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες», η ΕΕΤΤ ενέκρινε ως κοστοστρεφείς ορισμένες μέσες τιμές για τις υπηρεσίες διασύνδεσης (local, single, double tandem) για το έτος 2003, οι οποίες προέκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ που έγινε με τη Μεθοδολογία του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους, με βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ ΤΚ). Επίσης, ενέκρινε τα αποτελέσματα που προέκυπταν από τον κοστολογικό έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ που έγινε με τη Μεθοδολογία του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους, με βάση το Ιστορικό Κόστος (ΠΚΚ/ ΙΚ), μόνον όσον αφορά το μηναίο πάγιο PSTN και το μηναίο πάγιο ISDN - BRA, με την επιφύλαξη περαιτέρω ελέγχου υπό το πρίσμα των κανόνων του ανταγωνισμού. Τέλος, μεταξύ άλλων η ΕΕΤΤ όρισε τις τιμές της αστικής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.