ΔΕΚ Υπόθ. C- 500/2001 απόφ. 7.1.2004 [Αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2004, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας Αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τιμολογιακή προσαρμογή. Πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο. Οδηγία 90/388/ΕΟΚ άρθρο 4γ. Παράβαση κράτους μέλους. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε την 21.12.2001 προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 226 ΕΚ κατά του Βασιλείου της Ισπανίας με αίτημα να αναγνωρισθεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος παραβίασε τις υποχρεώσεις που υπέχει από την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών αγορών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 96/19/ΕΚ, μη λαμβάνοντας τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθεί στο άρθρο 4γ της Οδηγίας αυτής. Η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση 2. Η πέμπτη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 96/19 διαλαμβάνει: «... Προκειμένου να ολοκληρώσουν οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών την προπαρασκευή τους για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα να εξακολουθήσουν την αναγκαία προσαρμογή των τιμολογίων τους, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τα ισχύοντα ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998. Τα κράτη μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένα δίκτυα ή με πολύ μικρά δίκτυα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τύχουν προσωρινής εξαίρεσης, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκη να προβούν σε διαρθρωτικές προσαρμογές ... [σ' αυτά τα] κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγείται,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.