ΕπΑνταγ Ολ 253 IV/2003 [Τηλεοπτικές επιχειρήσεις]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2004, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Σ. Ζησιμόπουλος Εισηγήτρια: Σ. Καμπερίδου Δικηγόροι: Α. Ψάρρας, Ν. Κορίτσας Συγκέντρωση επιχειρήσεων. Απόκτηση ελέγχου. ’μεσος ή έμμεσος έλεγχος. Κοινός ή αποκλειστικός έλεγχος. Εσωτερική αναδιάρθρωση ομίλου επιχειρήσεων. Τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Συνδρομητική τηλεόραση. Σχετική αγορά. [...] ΙΙ. Με το από 3.7.2003 έγγραφό τους, οι αλλοδαπές εταιρείες MYRIAD DEVELOPMENT BV, TILEDRASI S.A. και DIKOMO INVESTMENT SARL (στο εξής MYRIAD, TILEDRASI και DIKOMO, αντίστοιχα) γνωστοποίησαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β N 703/77, όπως ισχύει, (α) την μετατροπή του κοινού ελέγχου, που ασκείται από τις εταιρίες MYRIAD και ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (εφεξής ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ) επί της εταιρίας MULTICHOICE HELLAS Α.Ε. (στο εξής MCH Hellas), σε αποκλειστικό από την εταιρία MYRIAD και, μέσω αυτής, από την μητρική της εταιρία NETMED NV (εφεξής NETMED), (β) την ταυτόχρονη απόκτηση, από την εταιρία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ, έμμεσης μειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο (μ.κ.) της NETMED. Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ θα μεταβιβάσει στις εταιρίες TILEDRASI και DIKOMO, μέσω της θυγατρικής της εταιρίας TELETYPOS CYPRUS LTD (εφεξής TELETYPOS CYPRUS), το ποσοστό που κατέχει (40%) στο μ.κ. της MCH Hellas και που αντιστοιχεί σε 68.000 μετοχές αυτής. Στις ίδιες εταιρίες θα μεταβιβασθεί, με τον ίδιο τρόπο, και το ποσοστό (2%) που κατέχει η επηρεαζόμενη/ελεγχόμενη από την ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ εταιρία SUNSPOT LEISURE LΤD (εφεξής SUNSPOT)...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.