Α. Γουγά, Η έκθεση πεπραγμένων ΕΣΡ έτους 2003

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεύχος 2/2004, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τύπος - Εκδόσεις - Ραδιοφωνία - Τηλεόραση - Κινηματογράφος - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Διαδίκτυο - Πνευματική ιδιοκτησία

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αφροδίτη Γουγά Δικηγόρος, Δ.Ν. Την 31.3.2004 δημοσιεύθη- κε στο Φύλλο της Εφημερί-δας της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ Β΄ 555) η Έκθεση Πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεό-ρασης για το έτος 2003, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 του Ν 2863/2000. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Έκθεση αυτή είναι η πρώτη Έκθεση Πεπραγμένων που καταρτίζει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μετά την Αναθεώρηση του Συντάγματος και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Ν 2863/2000, δηλαδή μετά αφενός την αναγόρευσή του σε συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και αφετέρου τη μεταβίβαση σε αυτό της αρμοδιότητας για έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Επιπλέον είναι η πρώτη Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία αφορά σε ένα πλήρες έτος θητείας των μελών του ΕΣΡ υπό τη νέα του επταμελή σύνθεση.1 Η Έκθεση απαρτίζεται από δύο ενότητες και καταλαμβάνει μόλις 12 σελίδες, πλέον των Παραρτημάτων με τους πίνακες των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά το έτος 2003. Εν είδει ενημερωτικού σημειώματος μνημονεύονται στην πρώτη ενότητα της Εκθέσεως το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΡ καθώς και η οργανωτική δομή και στελέχωση της Γραμματείας του. Μετά την αναφορά (κατ’ επανάληψη των σχετικών διατάξεων του νόμου) των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ και των σχετικών νομοθετημάτων που διέπουν τη λειτουργία του και τη λειτουργία των υπαγόμενων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.