ΔΕΚ Συνεκδ. Υπόθ. C-292 - 293/2001, απόφ. 18.9.2003 [Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2004, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Albacom SpA (C-292/2001) & Infostrada SpA (C-293/2001) κατά Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica & Ministero delle Comunicazioni Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Γενικές και ειδικές άδειες. Οδηγία 97/13/ΕΚ. Τέλη και επιβαρύνσεις ειδικών αδειών. Το Consiglio di Stato (Ιταλία) υπέβαλε την 23η Ιουλίου 2001 δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ προδικαστικό ερώτημα ως προς το εάν η Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με το κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 117, σελ. 15) επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν στις εταιρίες, οι οποίες έχουν άδεια ή έγκριση εκμεταλλεύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, χρηματικές επιβαρύνσεις, υπό οποιαδήποτε ονομασία, διαφορετικές και πρόσθετες από εκείνες που επιτρέπει η εν λόγω Οδηγία. Η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση 3. Στη δωδέκατη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 97/13 τονίζεται ότι: «[...] oποιαδήποτε τέλη ή επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις στα πλαίσια διαδικασιών χορήγησης αδειών θα πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια αντικειμενικά, αμερόληπτα και διαφανή». 4. Το άρθρο 6 της Οδηγίας 97/13, το οποίο ρυθμίζει τα «Τέλη και επιβαρύνσεις διαδικασιών γενικών αδειών», ορίζει ότι: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί χρηματοδοτικών συνεισφορών στην παροχή καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το παράρτημα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τέλη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.