ΔΕΚ Ολ Υπόθ. C- 322/2001 απόφ. 11.12.2003 [Πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου]

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεύχος 2/2004, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τύπος - Εκδόσεις - Ραδιοφωνία - Τηλεόραση - Κινηματογράφος - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Διαδίκτυο - Πνευματική ιδιοκτησία

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Deutscher Apothekerverband eV κατά 0800 Doc Morris NV και Jacques Waterval Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Οδηγίες 92/28/ΕΟΚ και 2000/31/ΕΚ. Εθνική νομοθεσία περιορίζουσα τη μέσω Διαδικτύου πώληση φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση από τα φαρμακεία που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος. Απαίτηση προσκομίσεως ιατρικής συνταγής για την παράδοση. Απαγόρευση διαφημίσεως όσον αφορά την πώληση φαρμάκων δι’ αλληλογραφίας. Αίτηση του Landesgericht Frankfurt am Main κατ’ εφαρμογή του άρθρου 234 ΕΚ, με την οποία ζητείται η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία των άρθρων 28 EK και 30 EK, καθώς και των άρθρων 1, παράγραφοι 3 και 4, 2 και 3 της Οδηγίας 92/28/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, για τη διαφήμιση των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπους (ΕΕ L 113, σελ. 13), σε συνδυασμό με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας [των πληροφοριών], ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία περί του ηλεκτρονικού εμπορίου») (ΕΕ L 178, σελ. 1). Η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση Οι οδηγίες που διέπουν την πώληση φαρμάκων 3. Η Οδηγία 65/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 1965, περί της προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.