ΔΕΚ Υπόθ. C- 283/2001απόφ. 27.11.2003 [Σήματα - Ηχητικά σημεία] (σημ. Ε. Παναγιωτίδου)

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεύχος 2/2004, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τύπος - Εκδόσεις - Ραδιοφωνία - Τηλεόραση - Κινηματογράφος - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Διαδίκτυο - Πνευματική ιδιοκτησία

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Shield Mark BV κατά Joost Kist h.o.d.n. Memex Σήματα. Προσέγγιση των νομοθεσιών. Οδηγία 89/104/ΕΟΚ. Άρθρο 2. Σημεία δυνάμενα να αποτελέσουν σήμα. Σημεία για τα οποία είναι δυνατή η γραφική παράσταση. Ηχητικά σημεία. Μουσική σημειογραφία. Γραπτή περιγραφή. Ονοματοποιία. Το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, δύο προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία του άρθρου 2 της πρώτης Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σελ. 1, στο εξής: Οδηγία). Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Shield Mark BV (στο εξής: Shield Mark) και του J. Kist, ο οποίος ασκεί τη δραστηριότητά του υπό την επωνυμία «Memex» ως προς τη χρήση εκ μέρους του τελευταίου, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, ηχητικών αναγνωριστικών σημάτων προηγουμένως καταχωρισθέντων από τη Shield Mark στο γραφείο της Μπενελούξ (στο εξής: ΒΒΜ) ως ηχητικών σημάτων. Η κοινοτική ρύθμιση 3. Η Οδηγία έχει ως σκοπό, σύμφωνα με την πρώτη αιτιολογική της σκέψη, την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τα σήματα για να καταργηθούν οι υφιστάμενες διαφορές, που μπορούν να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων καθώς και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.