ΣτΕ ΕΑ 244/2004 [Διαδίκτυο. Παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές] (σημ. Α. Οικονόμου)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 3/2004, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Η. Μάζος, Πάρεδρος ΣτΕ Η απαγόρευση διενέργειας παιχνιδιών από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου υπερακοντίζει το σκοπό του Ν 3037/2002 (αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων) και προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας, στο μέτρο που απαγορεύει άσκηση δραστηριότητας που δεν αποδοκιμάζεται από την έννομη τάξη και δεν παραβιάζει τα χρηστά ήθη. [...] 2. Επειδή, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26.11.2003 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί «καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, του οργάνου για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3037/2002» (ΦΕΚ Β΄ 1827/8.12.2003). Κατά της ιδίας πράξεως έχει ασκηθεί και αίτηση ακυρώσεως για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η 19.10.2004. 3. Επειδή, στο άρθρο 52 του κωδ. ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν 2721/1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: [...] 4. Επειδή, κατά τα παγίως κριθέντα (βλ. ΕφΑθ 926, 655/2003, 505/2002, 241, 216/2000), δεν συγχωρείται καταρχήν αναστολή εκτελέσεως κανονιστικής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.