Πρακτικό 234/2002 [Ασυμβίβαστο του "βασικού μετόχου"

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 3/2004, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Ντάκουρης, Σύμβουλος Εισηγήτρια: Γ. Μαραγκού, Πάρεδρος Το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού μετόχου ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης με τις αντίστοιχες ιδιότητες προσώπων επιχείρησης που αναλαμβάνουν έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Το ασυμβίβαστο στοιχειοθετείται τότε μόνο, όταν δεν προκύπτουν στοιχεία που να θεμελιώνουν την οικονομική αυτοτέλεια του παρένθετου προσώπου είτε αυτός είναι σύζυγος, είτε συγγενής, είτε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, I. Με το ... έγγραφο του ... του Υπουργείου ..., υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο φάκελος με στοιχεία του έργου ... προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος από τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 7 του ΠΔ 774/1980, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν 2741/1999, έλεγχος νομιμότητας. [...] IV. [...] Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 9 του Συντάγματος «... η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.