ΔΕΚ Υπόθ. C- 411/2002 απόφ. 14.9.2004 [Τηλεπικοινωνίες]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 4/2004, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρα- τίας της Αυστρίας Παράβαση κράτους μέλους. Μη ορθή μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο. Οδηγία 98/10/ΕΚ. Τηλεπικοινωνίες. Έννοιες του «βασικού αναλυτικού λογαριασμού» και της «έτι αναλυτικότερης παρουσίασης». Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε την 18.11.2002 προσφυγή δυνάμει του άρθρου 226 ΕΚ κατά της Δημοκρατίας της Αυστρίας με αίτημα να αναγνωρισθεί ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, έχοντας επιλέξει χρέωση συνιστάμενη στην αναγραφή των σχετικών ποσών κατατασσομένων αποκλειστικώς ανά τύπους τελών και μη παρέχουσα επαρκώς λεπτομερή στοιχεία ώστε να διασφαλίζεται στον καταναλωτή η δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου και επαλήθευσης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 14, παράγραφος 2, της Οδηγίας 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 1998, για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) στη φωνητική τηλεφωνία και την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (ΕΕ L 101, σ. 24, στο εξής: Οδηγία). Το νομικό πλαίσιο Η κοινοτική νομοθεσία 2. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, αυτής, η Οδηγία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, στο σύνολο της Κοινότητας, σταθερών δημοσίων τηλεφωνικών υπηρεσιών καλής ποιότητας και στον καθορισμό του συνόλου των υπηρεσιών στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, στα πλαίσια μιας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.