ΓνωμΝΣΚ 37/2004 Τμ. Γ΄ [Δικαίωμα γνώσης διοικητικών εγγράφων. Υποχρέωση εχεμύθειας μελών και προσωπικού ΕΣΡ]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 4/2004, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προεδρεύων: Π. Κισσούδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Εισηγήτρια: Β. Πανταζή, Πάρεδρος ΝΣΚ Το δικαίωμα γνώσης διοικητικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εγγράφων που φυλλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες, ρυθμίζεται ειδικώς από το άρθρο 5 του Ν 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» στο πλαίσιο της νομοθετικής καθιέρωσης της αρχής της φανερής δράσεως της διοικήσεως. Η επιβαλλόμενη από τα άρθρα 3 παρ. 7 και 6 παρ. 7 του Ν 2863/2000 και 6 παρ. 2 του Ν 3021/2002 υποχρέωση εχεμύθειας των μελών και του προσωπικού του ΕΣΡ δεν αντιτάσσεται σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος γνώσεως εγγράφων κατ’ άρθρο 9 του ΠΔ 310/1996, εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον του αιτούντος και δεν συντρέχουν λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 και 5 του Ν 2690/1999. Ι. Με το με αρ. πρωτ. ... έγγραφο του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ερωτάται εάν, ενόψει των διατάξεων του άρ. 9 του ΠΔ 310/1996, άρ. 3 παρ. 7 και 6 παρ. 7 του Ν 2863/2000, άρ. 6 παρ. 2 του Ν 3021/2002 και άρ. 5 παρ. 2 του Ν 2690/1999, «...τρίτοι, των οποίων δεν εκκρεμεί υπόθεση στο Τμήμα Διαφάνειας του ΕΣΡ, ούτε έχει διεκπεραιωθεί απόφασή των από το ΕΣΡ και εντεύθεν δεν συντρέχει η προϋπόθεση του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.