ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η διά της αφής αναγνώριση και εξοικείωση ζώων, στο πλαίσιο ψυχαγωγικής τηλεοπτικής εκπομπής όπου οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλονται σε δοκιμασίες σε συνθήκες πλήρους σκότους επιχειρώντας να αναγνωρίσουν μικρά ζώα και ερπετά, δεν μπορεί, κατά κοινή πείρα, να θεωρηθεί ότι συνιστά βάναυση συμπεριφορά ή ενέχει κακοποίηση ζώων, η δε προβολή τέτοιων σκηνών δεν είναι ικανή να βλάψει την ανάπτυξη των ανηλίκων ως προς ζητήματα σχετικά με τη μεταχείριση ζώων. ΣτΕ 1802/2016 (Τμ. Δ΄),

σελ. 633.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων, Επικαιρότητα,

σελ. 499.

Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος ανάλυσης), Επικαιρότητα,

σελ. 501.

Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος ανάλυσης), Επικαιρότητα,

σελ. 501.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τα δεδομένα κίνησης και θέσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπάγονται στην προστασία του απορρήτου, ώστε η πρόσβαση και η χορήγησή τους από τον Πάροχο στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές να επιτρέπεται μόνο κατόπιν έκδοσης Διάταξης άρσης του απορρήτου του Ν 2225/1994. ΣτΕ 1593/2016 (Τμ. Δ΄) (σημ. Γ. Τσόλιας),

σελ. 637.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και η αλληλεπίδραση δικαίων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, Μελέτη Ε. Σταματούδη, Μ.-Δ Παπαδοπούλου ,

σελ. 518.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και η αλληλεπίδραση δικαίων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, Μελέτη Ε. Σταματούδη, Μ.-Δ Παπαδοπούλου ,

σελ. 518.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η δυναμική διεύθυνση IP αποθηκευθείσα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τηλεμέσων επ ευκαιρία της επισκέψεως ενός χρήστη σε ιστότοπο τον οποίο ο εν λόγω φορέας καθιστά προσβάσιμο στο κοινό αποτελεί, για τον φορέα αυτόν, δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα όταν έχει στη διάθεσή του νόμιμα μέσα, βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του οικείου προσώπου χάρη στις πρόσθετες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο πάροχος υπηρεσιών προσβάσεως στο διαδίκτυο του εν λόγω προσώπου. ΔΕΕ υπόθ. C-582/2014, απόφ. της 19.10.2016 (σημ. Σ. Τάσσης) ,

σελ. 650.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΕΔΔΑ: Brambilla και λοιποί κατά Ιταλίας, Επικαιρότητα,

σελ. 498.

Παράβαση καθήκοντος αλήθειας. Δημοσίευμα για τις υπέρογκες αμοιβές δικηγόρου εργατολόγου από εργολαβικά συμβόλαια, που τον παρουσιάζει να μετέρχεται, κατά παράβαση της δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος, αθέμιτες πρακτικές και μεθόδους. ΕφΑθ 422/2016 (Τμ. Ενοχικό),

σελ. 548.

Η κατά το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν 1264/1982 κατάργηση κάθε διάταξης που κατοχυρώνει, περιορίζει ή εξαρτά το δικαίωμα της εργασίας στον Τύπο και την παροχή στους εργαζομένους σ αυτόν παρεπόμενων της εργασίας τους δικαιωμάτων από τη συμμετοχή τους ή μη σε συγκεκριμένη επαγγελματική οργάνωση, περιλαμβάνει και το δικαίωμα ασφαλίσεως των εργαζομένων στον Τύπο. ΣτΕ 1483/2016 (Τμ. Α΄) (όμοια ΣτΕ 1314/2016),

σελ. 660.

Εγγραφή σε μητρώο μελών επαγγελματικού σωματείου. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου ισχύει μόνο μετά την εγγραφή της εγκριτικής δικαστικής απόφασης στο τηρούμενο σχετικό βιβλίο. Απόρριψη αίτησης εγγραφής μέλους λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. ΑΠ 319/2015 (Τμ. Α1΄ Πολιτικό),

σελ. 664.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γερμανία: Eνισχυμένη ευθύνη του τοποθετούντα υπερσυνδέσμους με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, Επικαιρότητα,

σελ. 501.

Η παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή, Μελέτη Ph. Jougleux,

σελ. 504.

Ηλεκτρονικός τύπος. Οι περί τύπου διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και επί προσβολών προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. ΠΠρΑθ 1767/2015,

σελ. 562.

Επαγγελματικό ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο κοινό αποτελεί υπηρεσία της ΚτΠ ακόμα και όταν παρέχεται δωρεάν με σκοπό να διαφημιστούν προϊόντα ή υπηρεσίες αυτού που την παρέχει. ΔΕΕ υπόθ. C-484/2014, απόφ. της 15.9.2016 (σημ. Γ. Καλογεράκης) ,

σελ. 618.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ Ή ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή, Μελέτη Ph. Jougleux,

σελ. 504.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Παράβαση καθήκοντος αλήθειας. Δημοσίευμα για τις υπέρογκες αμοιβές δικηγόρου εργατολόγου από εργολαβικά συμβόλαια, που τον παρουσιάζει να μετέρχεται, κατά παράβαση της δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος, αθέμιτες πρακτικές και μεθόδους. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, διότι ο συντάκτης προέβη σε διάδοση ψευδών γεγονότων δίχως να βασισθεί σε αξιόπιστες δημοσιογραφικές πηγές. ΕφΑθ 422/2016 (Τμ. Ενοχικό),

σελ. 548.

Προβολή συκοφαντικών ισχυρισμών για τον τ. υποδιοικητή της ΕΥΠ σε δημοσίευμα που τον παρουσιάζει να προβαίνει σε πράξεις εκτός του πλαισίου της αποστολής της ΕΥΠ. Παράβαση του καθήκοντος αληθείας. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του κοινού για πληροφόρηση. ΕφΑθ 272/2016 (Τμ. 5ο),

σελ. 557.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Το μονοπώλιο της ανθρώπινης νοημοσύνης (Πρωτότυπα έργα αναζητούν δημιουργό), Μελέτη, Γ. Μπουχάγιαρ,

σελ. 533.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Προβολή συκοφαντικών ισχυρισμών για τον τ. υποδιοικητή της ΕΥΠ σε δημοσίευμα που τον παρουσιάζει να προβαίνει σε πράξεις εκτός του πλαισίου της αποστολής της ΕΥΠ, ήτοι σε παράνομες παρακολουθήσεις σε συνεργασία με το παρακράτος και με επίορκους αξιωματικούς. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του κοινού για πληροφόρηση. ΕφΑθ 272/2016 (Τμ. 5ο),

σελ. 557.

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΗΠΑ: Το Twitter δεν υπέχει ευθύνη ως εκδότης, Επικαιρότητα,

σελ. 498.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΕΔΔΑ: Brambilla και λοιποί κατά Ιταλίας, Επικαιρότητα,

σελ. 498.

Η παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή, Μελέτη Ph. Jougleux,

σελ. 504.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΔΔΑ: Brambilla και λοιποί κατά Ιταλίας, Επικαιρότητα,

σελ. 498.

ΕΣΡ

Ορκωμοσία νέων μελών, Επικαιρότητα,

σελ. 497.

Ευπρεπής εκφορά λόγου. Νομίμως αιτιολογημένη κυρωτική απόφαση του ΕΣΡ εις βάρος ραδιοφωνικού σταθμού λόγω χρήσεως απρεπών λέξεων και εκφράσεων, σεξουαλικού και μη χαρακτήρα, κατά τον σχολιασμό θεμάτων αθλητικής επικαιρότητας. ΣτΕ 1798/2015 (Τμ. Δ΄) ,

σελ. 635.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Eυρ. Επιτροπή: Πρόταση Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy), Επικαιρότητα,

σελ. 502.

Η Οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών), έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται καταρχήν σε εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει τη συγχώνευση εθνικών ρυθμιστικών αρχών με σκοπό τη δημιουργία διακλαδικού ρυθμιστικού φορέα. ΔΕΕ υπόθ. C-424/2015, απόφ. της 19.10.2016,

σελ. 610.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Το «ηλεκτρονικό έγγραφο» στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η σημασία της ηλεκτρονικής υπογραφής, Μελέτη Α. Βαρβέρης,

σελ. 512.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Το «ηλεκτρονικό έγγραφο» στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η σημασία της ηλεκτρονικής υπογραφής, Μελέτη Α. Βαρβέρης,

σελ. 512.

ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Δημοσίευμα για τις υπέρογκες αμοιβές δικηγόρου εργατολόγου από εργολαβικά συμβόλαια, που τον παρουσιάζει να μετέρχεται, κατά παράβαση της δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος, αθέμιτες πρακτικές και μεθόδους. ΕφΑθ 422/2016 (Τμ. Ενοχικό),

σελ. 548.

Προβολή συκοφαντικών ισχυρισμών για τον τ. υποδιοικητή της ΕΥΠ σε δημοσίευμα που τον παρουσιάζει να προβαίνει σε πράξεις εκτός του πλαισίου της αποστολής της ΕΥΠ, ήτοι σε παράνομες παρακολουθήσεις σε συνεργασία με το παρακράτος και με επίορκους αξιωματικούς. ΕφΑθ 272/2016 (Τμ. 5ο),

σελ. 557.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατάργηση των αδειών μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επικαιρότητα,

σελ. 500.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο κοινό αποτελεί υπηρεσία της ΚτΠ ακόμα και όταν παρέχεται δωρεάν με σκοπό να διαφημιστούν προϊόντα ή υπηρεσίες αυτού που την παρέχει. Για να θεωρείται, δε, παρασχεθείσα η πρόσβαση αρκεί να βρίσκεται στο πλαίσιο της τεχνικής, αυτόματης και παθητικής μεθόδου που εξασφαλίζει την πραγματοποίηση της απαραίτητης μεταδόσεως πληροφοριών και δεν χρειάζεται να πληρούται καμία άλλη προϋπόθεση. ΔΕΕ υπόθ. C-484/2014, απόφ. της 15.9.2016 (σημ. Γ. Καλογεράκης) ,

σελ. 618.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Μετά τη δημοσίευση του Ν 1264/1982 οι εργαζόμενοι στον Τύπο, όπως οι δημοσιογράφοι, υπάγονται στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η συμμετοχή τους σε επαγγελματικές ενώσεις. Η αίτηση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ αλλά για την έναρξη της ασφαλιστικής σχέσεως μεταξύ του ασφαλισμένου και του ασφαλιστικού φορέα. ΣτΕ 1483/2016 (Τμ. Α΄) (όμοια ΣτΕ 1314/2016),

σελ. 660.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κατάργηση των αδειών μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επικαιρότητα,

σελ. 500.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Νέο νομοσχέδιο για τη Συλλογική Διαχείριση προς κατάθεση στη Βουλή, Επικαιρότητα,

σελ. 500.

Γερμανία: Συμφωνία Youtube και GEMA, Επικαιρότητα,

σελ. 501.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος ανάλυσης), Επικαιρότητα,

σελ. 501.

Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος ανάλυσης), Επικαιρότητα,

σελ. 501.

Απορρύθμιση των αγορών λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες, Επικαιρότητα,

σελ. 502.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Γερμανία: Eνισχυμένη ευθύνη του τοποθετούντα υπερσυνδέσμους με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, Επικαιρότητα,

σελ. 501.

Το μονοπώλιο της ανθρώπινης νοημοσύνης (Πρωτότυπα έργα αναζητούν δημιουργό), Μελέτη, Γ. Μπουχάγιαρ,

σελ. 533.

Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και η αλληλεπίδραση δικαίων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, Μελέτη Ε. Σταματούδη, Μ.-Δ Παπαδοπούλου ,

σελ. 518.

Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος επί έργων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δυνατή με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου. Το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο με πράξη εν ζωή, ενώ μετά τον θάνατο του δημιουργού περιέρχεται στους κληρονόμους, οι οποίοι οφείλουν να το ασκούν σύμφωνα με τη θέληση του δημιουργού, αν τέτοια θέληση έχει ρητά εκφραστεί. ΕφΑθ 1819/2016 (Τμ. 18ο) (σημ. Ό. Γαρουφαλιά),

σελ. 571.

Οπτικοακουστικό έργο. Πρωτοτυπία. Παράθεση αποσπάσματος. Έλεγχος τριών σταδίων (Three-Step-Test). Η πρωτοτυπία ενός οπτικοακουστικού έργου εξαρτάται από τη στατιστική του μοναδικότητα. Καθορισμός των κριτηρίων της στατιστικής μοναδικότητας ανάλογα με το είδος του έργου. Το οπτικοακουστικό έργο είναι συλλογικό έργο και δημιουργός του τεκμαίρεται ο σκηνοθέτης του. Η αναπαραγωγή αποσπάσματος οπτικοακουστικού έργου χωρίς την άδεια του δημιουργού συνιστά προσβολή του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματός του. ΠΠρΑθ 3562/2015 (σημ. Ζ. Μαυροσκότη) ,

σελ. 598.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Οι περί τύπου διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και επί προσβολών προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Μη εφαρμογή της αρχής του ανεύθυνου βουλευτή για ισχυρισμούς που εκφεύγουν του κοινοβουλευτικού του έργου. ΠΠρΑθ 1767/2015,

σελ. 562.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Ισπανία: Μελέτη για τις υποχρεώσεις του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Επικαιρότητα,

σελ. 498.

Σουηδία: Μελέτη για την προσβασιμότητα στη ραδιοτηλεόραση, Επικαιρότητα,

σελ. 499.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Νομίμως αιτιολογημένη κυρωτική απόφαση του ΕΣΡ εις βάρος ραδιοφωνικού σταθμού λόγω χρήσεως απρεπών λέξεων και εκφράσεων, σεξουαλικού και μη χαρακτήρα, κατά τον σχολιασμό θεμάτων αθλητικής επικαιρότητας. ΣτΕ 1798/2015 (Τμ. Δ΄) ,

σελ. 635.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Οδηγία για τη διάρκεια προστασίας (93/98/ΕΟΚ) δεν επαναφέρει δικαιώματα που αποσβέστηκαν πριν τη θέση της σε ισχύ, Επικαιρότητα,

σελ. 500.

Προσβολή συγγενικών δικαιωμάτων ηθοποιών. Η αποτύπωση της ψηφιοποιηθείσας εισφοράς σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό φορέα, είτε πρόκειται για αντιγραφή στον σκληρό δίσκο Η/Υ είτε για ανάρτηση (up loading) σε ιστότοπο στο διαδίκτυο κατόπιν εγγραφής στην κεντρική μνήμη διακομιστή (server), καλύπτεται από το απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος. ΕφΑθ 1701/2016 (Τμ. 18ο) (σημ. Μ. Σινανίδου),

σελ. 584.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων, Επικαιρότητα,

σελ. 499.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών: Εκφάνσεις δικαίου ανταγωνισμού και εργατικού δικαίου, Forum Ε. Δ. Αγγελόπουλος,

σελ. 543.

Η διά της αφής αναγνώριση και εξοικείωση ζώων, στο πλαίσιο ψυχαγωγικής τηλεοπτικής εκπομπής όπου οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλονται σε δοκιμασίες σε συνθήκες πλήρους σκότους επιχειρώντας να αναγνωρίσουν μικρά ζώα και ερπετά, δεν μπορεί, κατά κοινή πείρα, να θεωρηθεί ότι συνιστά βάναυση συμπεριφορά ή ενέχει κακοποίηση ζώων, η δε προβολή τέτοιων σκηνών δεν είναι ικανή να βλάψει την ανάπτυξη των ανηλίκων ως προς ζητήματα σχετικά με τη μεταχείριση ζώων. ΣτΕ 1802/2016 (Τμ. Δ΄),

σελ. 633.

ΤΥΠΟΣ

Οι περί τύπου διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και επί προσβολών προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. ΠΠρΑθ 1767/2015,

σελ. 562.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προεγκατάσταση υπερσυνδέσμων από τον πωλητή συσκευών ανάγνωσης πολυμέσων, Επικαιρότητα,

σελ. 500.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες, Επικαιρότητα,

σελ. 497.

Γαλλία: Μελέτη για τις ψηφιακές πλατφόρμες που μεταδίδουν τηλεοπτικό περιεχόμενο, Επικαιρότητα,

σελ. 499.