ΜΠρΑθ 5949/2016 (ασφ. μέτρα) [Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και κινητάτηλέφωνα] (σημ. Μ.-Δ. Παπαδοπούλου)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Στην εν λόγω απόφαση δεκαεπτά οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης κατέθεσαν αίτησηασφαλιστικών μέτρων κατά εταιρείας που προβαίνει σε εισαγωγή ή/και ενδοκοινοτική απόκτηση προς εμπορία τεχνικών μέσων που είναι πρόσφορα για ιδιωτική αναπαραγωγή προστατευόμενων από την πνευματική ιδιοκτησία έργων, μεταξύ των οποίων και συσκευών κινητών τηλεφώνων (και «έξυπνων» τηλεφώνων) για να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στον ΟΠΙ, η οποία θα αναφέρει τη συνολική αξία εισαγωγής των ως άνω τεχνικών μέσων και περαιτέρω να απειληθεί χρηματική ποινή σε βάρος της σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της και να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα. Υπέρ της καθ’ ης και κατά των αιτούντων άσκησε πρόσθετη παρέμβαση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εξαιρούνται της εύλογης αμοιβής επί του συνόλου της αξίας τους, επειδή διαθέτουν κεντρική μονάδα που διακρίνεται από τα εξαρτήματα εγγραφής. Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς είναι τεχνικά και λειτουργικά πανομοιότυπα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικής χρήσεως και επίσης, παρόλο που περιλαμβάνουν λειτουργίες πρόσφορες για την εγγραφή/αποθήκευση/αναπαραγωγή έργων, ωστόσο δεν αποτελούν το σύνολο της λειτουργικότητάς τους, όπως και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Για αυτόν τον λόγο είναι συσκευές ίδιου τύπου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ως τέτοιες εξαιρούνται της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 Ν 2121/1993.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.