Ευρετήριο

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεύχος 2/2017, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017

Τύπος - Εκδόσεις - Ραδιοφωνία - Τηλεόραση - Κινηματογράφος - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Διαδίκτυο - Πνευματική ιδιοκτησία

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Νομιμότητα ΚΥΑ με την οποία επιβάλλεται στα δικηγορικά γραφεία η υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμή με κάρτα (POS) σε σχέση με τον Ν 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Επικαιρότητα,

σελ. 190.

Δεκτή η προσφυγή ιατρού στην ΑΠΔΠΧ με αίτημα τη διαγραφή, από τη μηχανή αναζήτησης Google, συνδέσμου που οδηγεί σε άρθρο σε καταργημένο πια ιστολόγιο. Το άρθρο αναφέρεται σε μη υφιστάμενη πια ποινική καταδίκη του προσφεύγοντα. Η εγκατάλειψη του συγκεκριμένου ιστολογίου και η αδυναμία άσκησης εκ μέρους του υποκειμένου προς τον εκδότη της ιστοσελίδας του δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων του, καθιστά τη θέση του δυσχερή (βλάβη υποκειμένου). ΑΠΔΠΧ Απόφαση 83/2016,

σελ. 302.

Το Δικαστήριο δεν δέχεται το δικαίωμα στη λήθη για τα πρόσωπα που περιέχονται στα μητρώα εταιρειών και σημειώνει ότι τα θέματα που απαιτούν τη διαθεσιμότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο μητρώο εταιρειών ενδέχεται να προκύψουν πολλά χρόνια μετά τη διακοπή της λειτουργίας μιας εταιρείας, οπότε φαίνεται αδύνατο να προσδιοριστεί μία σταθερή περίοδος μετά την οποία η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο και η αποκάλυψή τους δεν θα ήταν πλέον απαραίτητη. ΔΕΕ υπόθ. C-398/2015, απόφ. της 9.3.2017 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 327.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Ελευθερία τύπου & προστασία τιμής και υπόληψης. Άσκηση επιτρεπτής κριτικής σε δημόσιο πρόσωπο ενόψει του διορισμού του σε δημόσιο αξίωμα. Ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις δυσφήμησης δεν συνίσταται στο να υποδεικνύουν στον δημοσιογράφο το αυστηρά ανεκτό των όρων και χαρακτηρισμών τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, όταν ο ίδιος ασκεί, στο πλαίσιο του επαγγέλματός του, το δικαίωμα κριτικής, ακόμα και οξείας. ΕΔΔΑ απόφ. της 19.1.2017 υπόθ. Καψής & Δανίκας κατά Ελλάδας προσφ. Νο 52137/2012 (Πρώτο Τμήμα) (σημ. Κ. Κυπρούλη),

σελ. 248.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

Σουηδία: Δικαστήριο διατάσσει τη διακοπή πρόσβασης από ΙSPs σε ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο, Επικαιρότητα,

σελ. 188.

Προς μια κάθετη ρύθμιση της ευθύνης των διαδικτυακών παρόχων: Άρση της ασυλίας για τη διακίνηση προστατευόμενου από την πνευματική ιδιοκτησία περιεχομένου, Μελέτη Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη,

σελ. 212

H σχέση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό με την τοποθέτηση υπερσυνδέσμων μέσα από την απόφαση C-160/15 GS Media BV v. Sanoma Media υπό το φως των αποφάσεων C-527/15 Stichting Brein I και C-610/15 Stichting Brein II, Μελέτη M.-Δ. Παπαδοπούλου,

σελ. 218.

Η έκθεση των Smith, Telang και Danaher (2015) για την online πειρατεία και τις πολιτικές αντιμετώπισής της, Forum Γ. Μαρούδας,

σελ. 235.

Αδίκημα δια του Τύπου. Καταχώριση στο διαδίκτυο κειμένου με δυσφημιστικά γεγονότα και ανακοίνωση από τηλεοράσεως δυσφημιστικών γεγονότων δεν στοιχειοθετούν αδίκημα τελούμενο διά του τύπου. ΑΠ 192/2017 (Τμ. ΣΤ΄ Ποινικό),

σελ. 240.

Πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων μέσω Διαδικτύου. Προδικαστική παραπομπή. Διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. ΔΕΕ υπόθ. C-610/2015, απόφ. της 14.6.2017,

σελ. 277.

Πώληση συσκευών ανάγνωσης πολυμέσων (Multimedia player). Προδικαστική παραπομπή. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων. Παρουσίαση στο κοινό. Έννοια. ΔΕΕ υπόθ. C-527/2015, απόφ. της 26.4.2017 (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 283.

Δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό και τοποθέτηση υπερσυνδέσμων. Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Κοινωνία της πληροφορίας. Παρουσίαση στο κοινό. Έννοια. Διαδίκτυο. Υπερσύνδεσμοι που παρέχουν πρόσβαση σε προστατευόμενα έργα τα οποία κατέστησαν προσβάσιμα σε άλλον ιστότοπο χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Έργα τα οποία δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί από τον δικαιούχο. Τοποθέτηση τέτοιων συνδέσμων για κερδοσκοπικό σκοπό. ΔΕΕ υπόθ. C-160/2015, απόφ. της 8.9.2016,

σελ. 295.

Ελευθερία έκφρασης. Διαμεσολαβητής στο Διαδίκτυο. Δυσφημιστικό σχόλιο. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή στο Διαδίκτυο (ISP) σε σχέση με ανάρτηση δυσφημιστικού σχόλιου ορίζεται από το πλαίσιο των σχολίων. Το ζήτημα είναι εάν το Κράτος διασφάλισε μια δίκαιη εξισορρόπηση ανάμεσα στο δικαίωμα του προσφεύγοντος για προστασία της ιδιωτικής του ζωής και του δικαιώματος για ελευθερία της έκφρασης. ΕΔΔΑ απόφ. της 7.2.2017 υπόθ. Rolf Anders Daniel Pihl κατά Σουηδίας προσφ. Νο 74742/2014 (Τμ. Τρίτο),

σελ. 307.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών και εδώδιμων ειδών. H απαγόρευση μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών αφορά την μετάδοση διαφημίσεων κάθε είδους προϊόντων απευθυνομένων σε παιδιά προς χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο παιχνιδιού, αδιαφόρως του αν –παράλληλα με τον ψυχαγωγικό προορισμό τους– τα προϊόντα αυτά έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα που συντελεί στην ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων του χρήστη, καθώς και αδιαφόρως του μεγέθους των εν λόγω προϊόντων και της χρηστικής αξίας τους για τα παιδιά. ΣτΕ 342/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 321.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ

Προσωπικά δεδομένα. Δικαίωμα στη λήθη. Δεκτή η προσφυγή ιατρού στην ΑΠΔΠΧ με αίτημα τη διαγραφή, από τη μηχανή αναζήτησης Google, συνδέσμου που οδηγεί σε άρθρο σε καταργημένο πια ιστολόγιο. Το άρθρο αναφέρεται σε μη υφιστάμενη πια ποινική καταδίκη του προσφεύγοντα. Η εγκατάλειψη του συγκεκριμένου ιστολογίου και η αδυναμία άσκησης εκ μέρους του υποκειμένου προς τον εκδότη της ιστοσελίδας του δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων του, καθιστά τη θέση του δυσχερή (βλάβη υποκειμένου). ΑΠΔΠΧ Απόφαση 83/2016,

σελ. 302.

Το Δικαστήριο δεν δέχεται το δικαίωμα στη λήθη για τα πρόσωπα που περιέχονται στα μητρώα εταιρειών και σημειώνει ότι τα θέματα που απαιτούν τη διαθεσιμότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο μητρώο εταιρειών ενδέχεται να προκύψουν πολλά χρόνια μετά τη διακοπή της λειτουργίας μιας εταιρείας, οπότε φαίνεται αδύνατο να προσδιοριστεί μία σταθερή περίοδος μετά την οποία η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο και η αποκάλυψή τους δεν θα ήταν πλέον απαραίτητη. ΔΕΕ υπόθ. C-398/2015, απόφ. της 9.3.2017 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 327.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Βράβευση για το Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών & ταχυδρομικών προϊόντων της ΕΕΤΤ, Επικαιρότητα,

σελ. 189.

Έκθεση της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα το β΄ εξάμηνο 2016 (21 Ιουνίου 2017), Επικαιρότητα,

σελ. 189.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)

Επιστροφή στο μέλλον; H συμβατότητα του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την αδειοδότηση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα με το δίκαιο της ΕΣΔΑ και της ΕΕ, Μελέτη Ε. Κατσιρέα,

σελ. 199.

Προσβλητικές αναφορές εναντίον πολιτικού προσώπου. Πρόστιμο ΕΣΡ. Η άσκηση κριτικής, έστω και οξείας, της δημόσιας δραστηριότητας πολιτικού προσώπου είναι θεμιτή, όχι όμως και οι προσβλητικές αναφορές και τα υπονοούμενα για την οικογενειακή ζωή του προσώπου αυτού. ΣτΕ 1173/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 318.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Ελευθερία τύπου & προστασία τιμής και υπόληψης. Άσκηση επιτρεπτής κριτικής σε δημόσιο πρόσωπο ενόψει του διορισμού του σε δημόσιο αξίωμα. Ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις δυσφήμησης δεν συνίσταται στο να υποδεικνύουν στον δημοσιογράφο το αυστηρά ανεκτό των όρων και χαρακτηρισμών τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, όταν ο ίδιος ασκεί, στο πλαίσιο του επαγγέλματός του, το δικαίωμα κριτικής, ακόμα και οξείας. ΕΔΔΑ απόφ. της 19.1.2017 υπόθ. Καψής & Δανίκας κατά Ελλάδας προσφ. Νο 52137/2012 (Πρώτο Τμήμα) (σημ. Κ. Κυπρούλη),

σελ. 248.

Ελευθερία έκφρασης. Διαμεσολαβητής στο Διαδίκτυο. Δυσφημιστικό σχόλιο. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή στο Διαδίκτυο (ISP) σε σχέση με ανάρτηση δυσφημιστικού σχόλιου ορίζεται από το πλαίσιο των σχολίων, τα μέτρα που εφαρμόζει η εταιρία για να αποτρέψει ή να αποσύρει δυσφημιστικά σχόλια, η ευθύνη των ίδιων των συντακτών των σχολίων ως εναλλακτική στην ευθύνη του διαμεσολαβητή και οι συνέπειες των εθνικών διαδικασιών για την εταιρία. ΕΔΔΑ απόφ. της 7.2.2017 υπόθ. Rolf Anders Daniel Pihl κατά Σουηδίας προσφ. Νο 74742/2014 (Τμ. Τρίτο),

σελ. 307.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Νέo πλαίσιο για άδειες μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επικαιρότητα,

σελ. 187.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Νέo πλαίσιο για άδειες μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επικαιρότητα,

σελ. 187.

Ομοιότητα μουσικών έργων. Δικαιολογείται κατ’ αρχήν η ουσιαστική βασιμότητα αγωγής προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικοσυνθέτη δημιουργού, ακόμα και χωρίς την προσκομιδή υλικού φορέα (ψηφιακού δίσκου), επί του οποίου να έχει εγγραφεί η μουσική σύνθεση του ενάγοντος, εφ’ όσον από άλλα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα) προκύπτει μερική τουλάχιστον σύμπτωση μεταξύ των δύο μουσικών συνθέσεων. ΑΠ 343/2017 (Τμ. Α΄2 Πολιτικό) (σημ. Ζ. Μαυροσκότη),

σελ. 256.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: τριμερείς συζητήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, Επικαιρότητα,

σελ. 185.

Ιδιωτική αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. Εύλογη αμοιβή. Αρκεί το πρόσφορο των μέσων για ιδιωτική αναπαραγωγή. Αμάχητο τεκμήριο ιδιωτικής αναπαραγωγής σε βάρος των φυσικών προσώπων που κατέχουν πρόσφορα τεχνικά μέσα αναπαραγωγής. Μαχητό τεκμήριο σε βάρος των προσώπων που παράγουν ή εισάγουν τα μέσα αυτά. Ανατροπή του μαχητού τεκμηρίου εάν αποδειχθεί ότι τα τεχνικά μέσα αναπαραγωγής διατέθηκαν σε μη ιδιώτες χρήστες και για σκοπούς προδήλως διαφορετικούς από την ιδιωτική αναπαραγωγή. ΜΠρΑθ 2064/2016 (σημ. Χ. Τσίγκου),

σελ. 260.

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Η έκθεση των Smith, Telang και Danaher (2015) για την online πειρατεία και τις πολιτικές αντιμετώπισής της, Forum Γ. Μαρούδας,

σελ. 235.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση, Επικαιρότητα,

σελ. 186.

Τροποποιήσεις στις ποινικές διατάξεις του Ν 2121/1993, Επικαιρότητα,

σελ. 187.

E.E.: Επικύρωση του Κανονισμού για τη διασυνοριακή φορητότητα προστατευόμενου περιεχομένου, Επικαιρότητα,

σελ. 187.

ΔΕΕ: Nόμιμος ο καθορισμός αποζημίωσης για προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων στο διπλάσιο της συμβατικής αμοιβής με βάση την Οδηγία 2004/48, Επικαιρότητα,

σελ. 187.

ΔΕΕ: Παράνομη παρουσίαση προστατευόμενων έργων στο κοινό από το Pirate Bay, Επικαιρότητα,

σελ. 187.

Ρωσία: Προστασία αντικειμένων που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της πλοκής οπτικοακουστικού έργου, Επικαιρότητα,

σελ. 188.

HΠΑ: Προστατεύσιμες από πνευματική ιδιοκτησία οι στολές για cheerleaders, Επικαιρότητα,

σελ. 188.

Ισπανία: Καθορισμός κριτηρίων προστασίας αρχιτεκτονικών έργων, Επικαιρότητα,

σελ. 188.

Η εξαίρεση της παρωδίας στη νομολογία του ΔΕΕ με αφορμή την υπόθεση C-201/2013 Deckmyn v. Vandersteen, Μελέτη Α. Παπαδοπούλου,

σελ. 191.

Προς μια κάθετη ρύθμιση της ευθύνης των διαδικτυακών παρόχων: Άρση της ασυλίας για τη διακίνηση προστατευόμενου από την πνευματική ιδιοκτησία περιεχομένου, Μελέτη Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη,

σελ. 212

H σχέση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό με την τοποθέτηση υπερσυνδέσμων μέσα από την απόφαση C-160/15 GS Media BV v. Sanoma Media υπό το φως των αποφάσεων C-527/15 Stichting Brein I και C-610/15 Stichting Brein II, Μελέτη M.-Δ. Παπαδοπούλου,

σελ. 218.

Η έκθεση των Smith, Telang και Danaher (2015) για την online πειρατεία και τις πολιτικές αντιμετώπισής της, Forum Γ. Μαρούδας,

σελ. 235.

Ομοιότητα μουσικών έργων. Δικαιολογείται κατ’ αρχήν η ουσιαστική βασιμότητα αγωγής προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικοσυνθέτη δημιουργού, ακόμα και χωρίς την προσκομιδή υλικού φορέα (ψηφιακού δίσκου), επί του οποίου να έχει εγγραφεί η μουσική σύνθεση του ενάγοντος, εφ’ όσον από άλλα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα) προκύπτει μερική τουλάχιστον σύμπτωση μεταξύ των δύο μουσικών συνθέσεων. ΑΠ 343/2017 (Τμ. Α΄2 Πολιτικό) (σημ. Ζ. Μαυροσκότη),

σελ. 256.

Πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων μέσω Διαδικτύου. Προδικαστική παραπομπή. Διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων. Παρουσίαση στο κοινό. Έννοια. Ανταλλαγή προστατευόμενων αρχείων χωρίς άδεια του δικαιούχου. ΔΕΕ υπόθ. C-610/2015, απόφ. της 14.6.2017,

σελ. 277.

Πώληση συσκευών ανάγνωσης πολυμέσων (Multimedia player). Προδικαστική παραπομπή. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων. Παρουσίαση στο κοινό. Δικαίωμα αναπαραγωγής. Εξαιρέσεις και περιορισμοί. ΔΕΕ υπόθ. C-527/2015, απόφ. της 26.4.2017 (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 283.

Δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό και τοποθέτηση υπερσυνδέσμων. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων. Παρουσίαση στο κοινό. Έννοια. Διαδίκτυο. Υπερσύνδεσμοι που παρέχουν πρόσβαση σε προστατευόμενα έργα τα οποία κατέστησαν προσβάσιμα σε άλλον ιστότοπο χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Έργα τα οποία δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί από τον δικαιούχο. Τοποθέτηση τέτοιων συνδέσμων για κερδοσκοπικό σκοπό. ΔΕΕ υπόθ. C-160/2015, απόφ. της 8.9.2016,

σελ. 295.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση φωτογραφίας γνωστής τραγουδίστριας από τηλεοπτικό σταθμό, με κύριο σχόλιο ότι η ενάγουσα είχε υποβληθεί σε αποτυχημένη πλαστική επέμβαση. Δεν αποδείχθηκε η βλάβη της ενάγουσας. ΠΠρΑθ 556/2017,

σελ. 243.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η μετάδοση από ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό σύντομων δραματοποιημένων μηνυμάτων με τα οποία αποδίδεται επίμεμπτη συμπεριφορά σε πολιτικό πρόσωπο καθιστά αδύνατη την αποκατάσταση της τυχόν τρωθείσας προσωπικότητας του προσώπου με την τήρηση της διαδικασίας επανορθώσεως. Η παραβίαση των διατάξεων περί ακρίβειας κατά τη μετάδοση ειδήσεων και περί προσβολής της προσωπικότητας αναφερόμενου προσώπου δεν αίρεται λόγω του σατιρικού χαρακτήρα των μηνυμάτων. ΣτΕ 334/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 322.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Μega Channel: oικονομική ανάσα με είσοδο νέων μετόχων, Επικαιρότητα,

σελ. 185.

Χορήγηση αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται το ελάχιστο προσωπικό των παρόχων περιεχομένου και ο επιμέρους προσδιορισμός του προσωπικού αυτού ανά κατηγορίες ρυθμίζουν ζήτημα που αφορά θετική προϋπόθεση, η συνδρομή της οποίας είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία χορηγήσεως αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. ΣτΕ Ολ 820/2017,

σελ. 312.

Προσβλητικές αναφορές εναντίον πολιτικού προσώπου. Πρόστιμο ΕΣΡ. Η άσκηση κριτικής, έστω και οξείας, της δημόσιας δραστηριότητας πολιτικού προσώπου είναι θεμιτή, όχι όμως και οι προσβλητικές αναφορές και τα υπονοούμενα για την οικογενειακή ζωή του προσώπου αυτού. ΣτΕ 1173/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 318.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

Συστάσεις από την ΕΕΤΤ προς τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας, Επικαιρότητα,

σελ. 188.

Κατάργηση χρεώσεων περιαγωγής εντός ΕΕ από 15 Ιουνίου, Επικαιρότητα,

σελ. 189.

ΤΥΠΟΣ

Καταχώριση στο διαδίκτυο κειμένου με δυσφημιστικά γεγονότα και ανακοίνωση από τηλεοράσεως δυσφημιστικών γεγονότων δεν στοιχειοθετούν αδίκημα τελούμενο διά του τύπου. ΑΠ 192/2017 (Τμ. ΣΤ΄ Ποινικό),

σελ. 240.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δημοσίευση φωτογραφίας γνωστής τραγουδίστριας από τηλεοπτικό σταθμό, με κύριο σχόλιο ότι η ενάγουσα είχε υποβληθεί σε αποτυχημένη πλαστική επέμβαση. Δεν αποδείχθηκε η βλάβη της ενάγουσας. ΠΠρΑθ 556/2017,

σελ. 243.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

H συμβατότητα του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την αδειοδότηση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα με το δίκαιο της ΕΣΔΑ και της ΕΕ, Μελέτη Ε. Κατσιρέα,

σελ. 199.