ΕΣΡ απόφαση 18/2018 [Διακοπή λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΣΡ. απΟφαση διακοπΗς λειτουργΙας τηλεοπτικοΥ σταθμοΥ. φυσιογνωμΙα προγρΑμματος. Διακοπή λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας λόγω μη συμμετοχής του στη διαδικασία χορήγησης αδειών για ενημερωτικούς σταθμούς, κατηγορία στην οποία επισήμως είχε καταχωρηθεί, καίτοι κατά το επίμαχο διάστημα λειτουργούσε τοις πράγμασι ως μη ενημερωτικός.Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Απόφαση 18/2018 Διατάξεις: άρθρα 5 παρ. 13 Ν 3592/2007, 6 παρ. 3 (β) Ν 4279/2014, 55 παρ. 5 Ν 4472/2017, 28 παρ. 10 Ν 4496/2017 Κατά το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν 3592/2007: «Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται μια μόνο φορά και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο ΕΣΡ υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα του προγράμματός τους, ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το ΕΣΡ ελέγχει τις εν λόγω δηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημοσίευση του παρόντος». Κατά το άρθρο 6 παρ. 3 (β) του Ν 4279/2014: «Από την δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατά τις διατάξεις του Ν 3592/2007, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν 4208/2013, δύνανται να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.