Η αθέτηση των υποχρεώσεων του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν 4412/2016 ως λόγος αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, Ηλίας Κ. Μικρουλέας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2019, Μάϊος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2019

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η αθέτηση των υποχρεώσεων του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν 4412/2016 ως λόγος αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ηλίας Κ. Μικρουλέας , Δ.Ν., Δικηγόρος 1. Οι λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ο έλεγχος της προσωπικής κατάστασης των υποψήφιων αναδόχων έχει ιδιαίτερη σημασία σε κάθε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης [1] . Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε πρώτο στάδιο και έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει, αν ο υποψήφιος πληροί συγκεκριμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης, όπως ιδίως η απουσία αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για ορισμένες αξιόποινες πράξεις, η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του, η φερεγγυότητά του, η αξιοπιστία του, η προηγούμενη επαγγελματική του απόδοση, καθώς και θέματα σύγκρουσης συμφερόντων ή στρέβλωσης του ανταγωνισμού [2] . Στο στάδιο αυτό του ελέγχου, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν εκείνους τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στους υποχρεωτικούς λόγους και στους προαιρετικούς λόγους αποκλεισμού. Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ [3] και έχουν την έννοια ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να τους μεταφέρουν στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.