Επισκόπηση Γνωμοδοτήσεων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2020, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΝΣΚ 30/2020 (Τμήμα Β΄, 26.2.2020 ) Εισηγήτρια : Χ. Διβάνη , Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Κατάσχεση εις χείρας του ΤΠΔ δεσμευμένων ποσών Τα ποσά που κατατέθηκαν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ορισμένων Δήμων στο ΤΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4312/2014 και προέρχονται από τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κατόπιν αποφάσεως του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποτελούν πράγματα «εκτός συναλλαγής» αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση του σκοπού δημοσίου συμφέροντος της ποινικής διερεύνησης των σχετικών εγκλημάτων και απαγορεύεται η οποιαδήποτε διάθεσή τους (ειδικό ακατάσχετο), περιλαμβανομένης της επιβολής κατασχέσεως εις χείρας του ΤΠΔ ως τρίτου. Η απαγόρευση αυτή διαρκεί μέχρι την έκδοση και δημοσίευση της αντίστοιχης τελεσίδικης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου. Συνεπώς, οι κατασχέσεις εις χείρας του ΤΠΔ που επιβλήθηκαν πριν την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης δεν κωλύουν την απόδοση των δεσμευμένων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους Δήμους. Δεν συμβαίνει, ωστόσο, το ίδιο και με κατασχέσεις που επιβλήθηκαν μετά την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου, οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από το ως άνω ειδικό ακατάσχετο και κωλύουν την απόδοση στο Δημόσιο, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του ΚΠολΔ (μειοψ.). ΝΣΚ 38/2020 (Τμήμα Γ΄, 12.3.2020 ) Εισηγητής : Χ. Μητκίδης , Νομικός Σύμβουλος του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.