Γ. Επισκόπηση Νομολογίας Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος Ι/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2016

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

T-124/13* (24.9.2015) - Γλωσσικό καθεστώς σε προκηρύξεις γενικών διαγωνισμών Η προβλεφθείσα με τις προσβαλλόμενες προκηρύξεις δυνατότητα επιλογής της δεύτερης γλώσσας των υποψηφίων στους σχετικούς διαγωνισμούς μόνο μεταξύ της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, δεν παρίσταται αντικειμενικώς δικαιολογημένη ούτε τελεί σε αναλογία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος, κατά την Επιτροπή, συνίσταται στην πρόσληψη υπαλλήλων και μελών του λοιπού προσωπικού που μπορούν να αναλάβουν αμέσως καθήκοντα, καθώς δεν απεδείχθη, επιπλέον των λοιπών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν προς δικαιολόγηση του εν λόγω περιορισμού, ότι υφίσταται αντικειμενικός δικαιολογητικός λόγος για την επιλογή μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων γλωσσών, κατ’ αποκλεισμό όλων των υπολοίπων. Γι’ αυτό και κρίνονται ακυρωτέες οι προκηρύξεις των υπό κρίση γενικών διαγωνισμών. *Όμοια T-191/13. T-450/12 (30.9.2015) - Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για την καθιέρωση καταστάσεως ανάγκης Απορρίπτεται η προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση καταχώρισης προτάσεως ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, σκοπός της οποίας ήταν να καθιερωθεί στην ενωσιακή νομοθεσία η αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση επαχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη. Συγκεκριμένα, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός περί τυχόν πλημμελούς ή ανεπαρκούς αιτιολογίας, καθώς το αντικείμενο της προτάσεως του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.