Ο θεσμός του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer) στο νέο νομοθετικό πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, Γρηγόρης Λαζαράκος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος III/2016, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2016

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Γρηγόρης Λαζαράκος , Δ.Ν. Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις [1] Α. Ως προς τον Γενικό Κανονισμό Ο Κανονισμός (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» [2] (εφεξής «Κανονισμός») είναι απόρροια των σύγχρονων τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων. Ψηφίστηκε μετά από 4 χρόνια διαπραγματεύσεων και 2 χρόνια προπαρασκευής, αποτελείται από 99 άρθρα και 173 αιτιολογικές σκέψεις, έχει άμεση ισχύ, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και θα τεθεί σε εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. στις 25 Μαΐου 2018. Ο Κανονισμός θα αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46, που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με τον ν. 2472/1997. Κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει δημόσιες αρχές και οργανισμοί αφενός και ιδιωτικές επιχειρήσεις αφετέρου, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, να αξιολογήσουν τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός σε σχέση ιδίως με τις υποχρεώσεις που έχουν ως υπεύθυνοι ή εκτελούντες την επεξεργασία και να σχεδιάσουν τη στρατηγική σταδιακής προσαρμογής τους στις νέες απαιτήσεις. Σε γενικές γραμμές, ο Κανονισμός βασίζεται στις ίδιες βασικές αρχές με την Οδηγία 95/46/ΕΚ, τις οποίες όμως αφενός ενισχύει και, αφετέρου, εξειδικεύει εισάγοντας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.