Β. Επισκόπηση Νομολογίας Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος III/2016, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2016

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

C-232/14 (17.3.2016) - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ Από την εξέταση του προδικαστικού ερωτήματος δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ικανό να θίξει το κύρος του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 412/2013 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο βασικός κανονισμός, ερμηνευόμενος υπό το πρίσμα της Συμφωνίας αντιντάμπινγκ του 1994, δεν επιβάλλει, αυτός καθεαυτόν, ότι η έννοια «υπό εξέταση προϊόν εν γένει» πρέπει να αφορά οπωσδήποτε ένα προϊόν θεωρούμενο ως ομοιογενές όλον και απαρτιζόμενο από ομοειδή προϊόντα. Τα θεσμικά όργανα, εκτιμώντας ότι εν προκειμένω τα διάφορα προϊόντα που υπόκεινται στους δασμούς αντιντάμπινγκ δύνανται να αποτελούν ένα ενιαίο προϊόν, με συνέπεια να δικαιολογείται ενιαία έρευνα, δεν υπέπεσαν σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως. Ο εκτελεστικός Κανονισμός 412/2013 περιέχει κατάλληλη αιτιολογία, όπως απαιτείται από το άρ. 296 ΣΛΕΕ και κατά συνέπεια δεν μπορεί να κριθεί ανίσχυρος λόγω πλημμελούς αιτιολογίας. C-286/14 (17.3.2016) - Έκταση της παρεχόμενης προς την Επιτροπή εξουσιοδοτήσεως προς «συμπλήρωση» Ο νομοθέτης εξουσιοδοτώντας την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να «διευκρινισθούν» οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες που πρέπει να αποτυπώνονται στα προγράμματα εργασιών τα οποία προβλέπει το άρ. 17 του κανονισμού 1316/2013, το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.