Επισκόπηση Γνωμοδοτήσεων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος III/2016, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2016

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

NΣΚ 13/2016 (Τμήμα Ε΄, 29.1.2016) Προσωπικά δεδομένα ληξιαρχικών πράξεων Ενόψει των άρ. 2 επ. του Ν. 2472/1997, 5 του Ν. 2690/1999 και 4 του Ν. 4144/2013, τροποποιητικών του Ν. 344/1976, στην περίπτωση ληξιαρχικών πράξεων, εφόσον αυτά δεν αναγράφουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εν ζωή προσώπων, οι ληξίαρχοι υποχρεούνται να χορηγούν τα σχετικά αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χωρίς τη δικαιολόγηση εννόμου συμφέροντος. Πλην όμως, απαιτείται συναίνεση του υποκειμένου όταν τα παραπάνω περιλαμβάνουν απλά προσωπικά δεδομένων, όπως ο Α.Μ.Κ.Α., ελλείψει δε συναινέσεως, απαιτείται επίκληση εννόμου συμφέροντος και εφαρμογής των αρχών της συνάφειας, προσφορότητας, αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Περαιτέρω, η προαναφερθείσα χορήγηση δεν πρέπει να προκαλεί παράνομη προσβολή μνήμης τεθνεώτος, προκειμένου για ληξιαρχικές πράξεις περιλαμβάνουσες απλά δεδομένα θανόντων, όταν δε αναφέρουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως το θρήσκευμα, απαιτείται άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και, σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ληξίαρχος οφείλει να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων εγγράφως, πριν την ανακοίνωσή τους στον αιτούντα. NΣΚ 21/2016 (Τμήμα Ε΄, 9.2.2016) Υπαγωγή ΟΤΑ σε δικαστική μεσολάβηση Οι ΟΤΑ δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρ. 214Β του ΚΠολΔ περί δικαστικής μεσολαβήσεως, που εισήχθησαν με το άρ. 7 του Ν 4055/2012. Συνεπώς, οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο συμβάσεων έργων και προμηθειών των ΟΤΑ και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.