Επισκόπηση Αποφάσεων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος 2018

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

i) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 3/2017 (21.7.2017) Υποχρεωτική εγκατάσταση POS για δικηγόρους Η επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία συνεπάγεται η εγκατάσταση και λειτουργία POS, γίνεται για σαφώς καθορισμένους και νόµιµους σκοπούς και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τον Ν 2472/1997 (μειοψ.). Ομόφωνα, ωστόσο, διατυπώνεται σε αρχικό στάδιο η γνώμη ότι η ΚΥΑ ..., για την υποχρεωτική εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος POS, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρ. 65 του Ν 4446/2016, η οποία αναφέρεται σε καταναλωτικές συμβάσεις, στις οποίες δεν εμπίπτει η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (ΔΕΕ Birutè Šiba κατά Arūnas Devènas και ΟλΑΠ 18/1999). ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 4/2017 (4.8.2017) Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Θετική Γνωμοδότηση (άρ. 19 παρ. 1(θ) του Ν 2472/97) για το νέο σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων, αναφορικά µε την περιγραφόµενη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης αξιοποίησης της διαδικτυακής υπηρεσίας της Η∆ΙΚΑ. Διατύπωση γνώμης για περαιτέρω τροποποιήσεις του συστήματος, αναφορικά με την επεξεργασία του ΑΜΚΑ και για εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Η διατήρηση του ΑΜΚΑ, για συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, σε ανεξάρτητο πίνακα της βάσης δεδομένων, δεν εξαλείφει - αν και μειώνει - τον κίνδυνο εξαγωγής πλήρους πληροφόρησης για τις ακριβείς διαδρομές...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.